تومورهای با منشأ غیر از سلول زایای بیضه


تومورهای با منشأ غیر از سلول زایای بیضه

تومورهایی با منشأ غیر از سلول زایای بیضه

    

٪۵۶ تومورهای بیضه را شامل می شوند.۱ - تومورهای سلول لایدیگ (= بینابینی) شایعترین فرم NGCT میباشد. دارای ۲ پیک سنی است، اولی در ۵۹ سالگی و دومی در ۲۵۳۵ سالگی، ۲۵٪ موارد در دوران کودکی بوده و ۱۰-۵٪ موارد دوطرفه است. این تومورها برخلاف GCT ارتباطی با کریپتوکیدیسم ندارند. این تومورها در بچه ها با علایم مردانگی تظاهر مییابد. (و اغلب تومور خوش خیم است).بالغین معمولاً فاقط علامتند هرچند در ۲۵-۲۰٪ ژنیکوماستی دیده می شود. ٪۱۰ تومورهای بالغین، بدخیم می باشند. در بالغین ممکن است بالارفتن سطح ادراری و سرمی ۱۷ - کتواستروئیدها و استروژن دیده شود و بالا رفتن بیش از ۱۰ تا ۳۰ برابر ۱۷ - کتواستروئید به معنای بدخیمی میباشد. درمان شامل ارکیدکتومی رادیکال و RPLND در ضایعات بدخیم است.۲-تومور سلول سر تولی بسیار نادر بوده و کمتر از ۱٪ تمام تومورهای بیضه را تشکیل می دهد. دو پیک سنی (زیر یک سال و ۲۵-۴۵ سال) دارد. ۱۰٪ ضایعات، بدخیم می باشند. علایم مردانگی در بچه ها و بزرگی پستان در بالغین، میتواند وجود داشته باشد. توده بیضه شایعترین علامت بالینی است. درمان شامل ارکیدکتومی رادیکال + RPLND در ضایعات .بدخیم است ۳- گونادوبلاستوما همیشه به طور انحصاری در بیمارانی که دیسژنزی گنادی (اختلال رشد غدد جنسی) دارند، دیده می شود. بیماران از نظر فنوتیپ زنانه هستند. به علت تمایل تومور به دوطرفه بودن، برداشتن گناد طرف مقابل نیز توصیه می شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد