تکنیک های شیر دادن به نوزاد


 تکنیک های شیر دادن به نوزاد

 تکنیک های شیر دادن به نوزاد

ممکن است کودک آنقدر احساس راحتی کند که به جای شیر خوردن بخوابد.  در اواسط شیر خوردن پوشک نوزاد را عوض کنید. این کار ممکن است در بیدار نگه داشتن او کمک بکند، تا بتواند مابقی شیر را تمام کند.

اگر نوزاد برای پیدا کردن سر پستانک برای گذاشتن در دهانش دچار مشکل شده، ضربه ی ملایمی به گونه ی او بزنید، تا او به آن سمت بچرخد.

برای امتحان از گرسنه بودن نوزاد، نوک انگشت خود را (انگشت تمیز) داخلدهان او برده و ببینید شروع به مکیدن می کند یا نه. و شیشه را کمی کج نگه دارید، به طوری که سرپستانک کاملا از شیر پر باشد،

بدین طریق مقدار هوایی که نوزاد می خورد، به حداقل می رسد. حداقل یک بار در نیمه شیر خوردن نوزاد خود را بلند کنید تا آروغ بزند و سپس بعد از اتمام شیر مجددا این کار را انجام بدهید. (با توجه به شکل ۴-۱۳ برای انواع وضعیتهای نگه داشتن نوزاد برای آروغ زدن.)

نوزادان اغلب همراه با نوشیدن شیر مادر یا شیر خشک مقداری هوا می بلعند، و آروغ زدن به رهایی از آن کمک می کند این کار آنها را راحت تر کرده و قادر به خوردن بیشتر می کند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد