آموزش گام به گام برای کشیدن خط چشم


آموزش گام به گام برای کشیدن خط چشم

آموزش گام به گام برای کشیدن خط چشم

 

شما به سه رنگ سایه چشم نیازمند هستید. برای اینکه چشمان شما بعد از آرایش ساده و بی عیب و نقص باشد سه رنگ سایه چشم تهیه کند.

۱- روشن ترین رنگ سایه چشم را زیر ابرو، از خط مژه تا ابرو بزنید.

۲- سایه متعادل (نه خیلی پررنگ و نه خیلی کم رنگ) را از خط مژه تا بالای چین و چروک پایین ابرو بکشید.)

۳ - از قلم موی خط چشم استفاده کنید و خط سیاه رنگی در اطراف خط مژه بکشید. توصیه: برای اینکه خط چشم شما کلفت نشود ابتدا پودر به پلک بمالید. این کار باعث می شود، که پلک شما حالت خشکی پیدا کند و سایه چشم شما به راحتی بر روی چشم کشیده شود.

توصیه: برای اینکه پلک شما براق بنظر بیاید و جلای آن تا مدتی باقی بماند، قبل از پودر مالیدن، برق لب را به سرتاسر پلک خود بزنید. این کار باعث میشود که سایه چشم به مادهٔ براق کننده بچسبد.

چگونه خط چشم را به کار ببریم؟

چشمان نزدیک بهم: از قسمت سوم پلک بطرف بیرون چشم با مداد خاکستری، قهوه ای و یا سیاه به آرامی خطی به طرف بیرون چشم بکشید با مدادی روشنتر داخل چشم را بکشید، تا فاصلهٔ بین چشمها پهن تر شود.

چشمان ریز: خط چشم را طوری بکشید که در گوشهٔ بیرونی چشم کلفتتر شود. از مداد رنگی روشن (طلایی، نقرهای و سفید) برای کشیدن خطی در زیر مژهٔ پایینی خود استفاده کنید.

 چشمان گود رفته: با خط چشم براق کم رنگی خطی روی مژه بالایی خود بکشید. سپس گوشهٔ بیرونی مژه پایینی را با سایهٔ خنثی و نرمی (خاکستری یا نقرهای مایل به قهوه ای) بکشید. اینکار موجب خطای چشم می شود و گودی چشم را کمتر نشان میدهد.

 چشمان افتاده: خطی از قسمت سوم پلک بطرف بیرون نزدیک به مژه ها بکشید. خط چشم را در گوشهٔ چشمان به طرف بالا ببرید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد