جذابیت و ام اس


جذابیت و ام اس

جذابیت و ام اس

 

زمانی که نظرات خود با اطرافیتان  باعث اختلال می شود.

فرهنگ امروزی پر است از نظریه های پرطمطراق درباره ی مسائل جنسی، هر فردی باید جوان، سالم، باریک اندام و جذاب به نظر برسد. مجاز نیستید هیچ گونه خمیدگی، جای زخم، چین و چروک، طاسی یا بیماری دیگری داشته باشید. با این پیامهایی که از گوشه و کنار می شنوید ممکن است گیج شوید که با وجود ابتلا به ام اس  چگونه میتوان جذاب بود. این عکس العملها را مد نظر قرار دهید: «وضعیت بدنی ام طوری است که دیگر علاقه ای به انجام هیچ کاری ندارم.

چطور می توانم برای فرد دیگری جذاب باشم درحالی که برای خودم جذاب نیستم؟» و «چطور می توانم برای دیگران جذاب باشم درحالی که بهزحمت از عهده ی حل مشکلات خودم برمی ایم؟» تمایلات جنسی ابتدا از فکر شخصی شروع می شود (گو اینکه گاهی بدین صورت هم می تواند نباشد)، بنابراین، داشتن تمایلات جنسی و حس جذاب بودن در کنار مبتلا بودن به اماس، به این باز میگردد که ابتدا حس خوبی نسبت به خودتان و وضعیت بدنی تان داشته باشید.

بر حسب اتفاق، شما تنها کسی نیستید که در مورد این گونه روابط مشکل دارید. شریک زندگی شما ممکن است نگران این باشد که مبادا باعث اذیت و آزار شما شود یا اینکه شما را خسته کند. یا ممکن است احساس گناه کرده یا فکر کند خیلی خودخواه است از اینکه می بیند شما خسته اید ولی با این حال از شما تقاضای روابط جنسی کند. اگر بیماری ام اس به هر طریقی در روابطتان خللی ایجاد کرده است

- به طور مثال، با تغییر جهت اجباری وظایف و روابطتان هرچند به صورت جزئی - ممکن است برای هر دو نفرتان سخت باشد که احساساتتان را در رابطه با یکدیگر و وضعیت جدید دوباره تنظیم کنید. تمام این احساسات و نقطه نظرها میتواند در حالات و احساسات جنسی اثرگذار باشد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد