جرأت کنید و شاد باشید حتی در محیط کار 


جرأت کنید و شاد باشید حتی در محیط کار 

جرأت کنید و شاد باشید حتی در محیط کار 

 بسیاری از مردم فرصت شاد بودن و در ارامش به سر بردن را از خود می گیرند؛ به ویژه در محیط کار همچنین رفتارهایی به وضوح دیده می شود. به نظر من این یک روانکاوی واضح است بسیاری از مردم واهمه دارند که در نظر دیگران شادی خود را نشان دهند. از دیدگاه آنها اگر در برابر همکاران، مراجعان و کارفرمایان شاد به نظر برسند، اتفاق ناخوشایندی خواهد بود. فرض آنها بر این است که کارمندی که در محیط کاری شاد باشد، یا کارمندی که آرامش دارد، احتمالاً کارمند سخت کوشی نیست. منطق آنها حکم میکند که اگر شاد به نظر برسند، دیگران فرض می کنند که آنها از شرایط موجود راضی اند و بنابراین انگیزه لازم را ندارند که خود را به سطح عالی برسانند یا پیشرفت های بیشتری را طی کنند.  این اشخاص در شرایطی که محیط رقابت آمیز است، تاب مقاومت نمی آورند. غالباً از من دعوت می شود تا برای شرکت ها در دورترین نقاط کشور سخنرانی کنم و درباره استرسی زدایی و زندگی شادتر صحبت کنم. در بسیاری از موارد کسی که از من دعوت به سخنرانی کرده، میپرسد آیا سخنرانی من سبب نمی شود که کارکنان آنها خودشان را دست بالا بگیرند و از وظایف خود غافل شوند.  باور کنید در این باره قصد شوخی ندارم. در صورتی که به واقع عکس این حالت مصداق دارد. از ذهن به دور است که تصور کنیم کسی که در آرامش و آسودگی به سر می برد، بی انگیزه است. حتی به عکس، انسان های شاد، همیشه علاقه مندند که کارشان را به خوبی انجام دهند و عملکرد بهتری را عرضه کنند.  چنین افرادی شنوندگان بسیار خوبی هستند و بهتر یاد میگیرند. افزودن براین، کارکنان شاد که احساسی رضایت میکنند، به شدت خلاق، با جذبه، و بازیگران تیمی خوبی هستند. اما کسانی که از کارشان ناخشنودند، همواره تحت تأثیر استرس هایشان، از همه چیز عقب می مانند.  این دسته افراد طعم خوشی موفقیت را نمی چشند. افراد در خود فرورفته، انعطاف ناپذیر و استرس زا، افرادی دیرجوشاند که کارکردن با آنها دشوار است. اینها از انگیزه لازم بی بهره اند، زیرا درگیر و گرفتار مسائل خود هستند. با تنگی وقت روبه رو هستند و استرس وجودشان را فراگرفته است. ناخشنودها غالباً احساس میکنند که قربانی اند. آنها احساس میکنند که قربانی دیگران و شرایط کاری خود هستند. برای این اشخاص به دنبال راه حل بودن دشوار است زیرا به نظرشان می رسد که همه چیز تقصیر دیگران است. علاوه بر آن، آنها بازیگران گروهی موفقی نیستند. این اشخاص لحن دافعی دارند و هرگز شنوندگان خوبی نخواهند بود. اگر فرد استرس زده بتواند بیاموزد که شادتر شود، موفق تر هم خواهد شد. به نظرم می رسد که این راهکار، روشی عالی در معرفی این کتاب خواهد بود، زیرا یکی از هدف هایم این است که شما را متقاعد کنم که هیچ اشکالی ندارد انسان شاد، شکیبا، آرام و بخشاینده باشد. این حالت به سود شماست، هم سود شخصی و هم سود حرفهای که افرادش چنین باشند. با شاد بودن موقعیت خود را از دست نمی دهید. به شما قول می دهم که بی توجه و بی انگیزه نشوید. حتی بهعکس، الهام می گیرید، خلاق می شوید و مؤثرتر از آن خواهید بود که هم اکنون هستید. انرژی بهتری پیدا می کنید. می توانید انعطاف پذیرتر شوید. تبدیل به کسی شوید که هنگام تصمیم گیری های دشوار، همه به او نگاه می کنند و این گونه شما به اوج می رسید. اگر جرأت کنید و زندگی شادی را برای خود انتخاب کنید، بلافاصله زندگی تان تغییر میکند. زندگی تان تبدیل به ماجرایی بزرگ می شود. دیگران شما را دوست خواهند داشست و شما بدون تردید به مسائل جزئی و بی اهمیت بهای چندانی نخواهید داد. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد