جراحی لوزه ها و غدد بناگوشی در کودکان به چه صورت است؟


جراحی لوزه ها و غدد بناگوشی در کودکان به چه صورت است؟

جراحی لوزه ها و غدد بناگوشی در کودکان به چه صورت است؟

 تا چند دههٔ پیش، جراحی لوزه ها و غدد بناگوشی کودکان پیش از رسیدن به شش معمول بود. بسیاری از پزشکان میپنداشتند که اعضای فوق فعالیت مفیدی پس خارج کردن آنها از طریق جراحی نه تنها آسیبی به کودک نمی رساند، بلکه آمدن بسیاری از سرماخوردگی ها و عفونتهای گوش و حلقی نیز جلوگیری ، مطالعات اخیر نشان داده است که چنین تصوری صحیح نیست و کودکانی که و غدد بناگوشی آنها جراحی شده است، در مقایسه با سایر کودکان، به طور در خطر ابتلا به بیماریهای یاد شده قرار دارند. سی سال اخیر، شمار کودکانی که روی لوزه ها و غدد بناگوشی آنها عمل جراحی گرفته، کاهش یافته است. پیش از سال ۱۹۷۰ نیز، بیشتر پزشکان، تمایلی به من نوع جراحی ها نشان نمی دادند. در حال حاضر، پزشکان بر این باورند که این اعضا، فقط باید در موارد بسیار ضروری صورت گیرد و بزرگ شدن لوزه ها یا نمی تواند دلیلی برای جراحی لوزه ها باشد. معهٔ متخصصان کودک امریکا در سال ۱۹۹۱ بیانیه ای صادر کرد که جراحیلوزه ها و غدد بناگوشی را تنها در شرایط اضطراری زیر لازم می دانست: ۱. هنگامی که بزرگی لوزه ها و غدد بنا گوشی به اندازهای باشد که تنفس را دشوار سازد و کودک به هنگام خواب دچار قطع تنفسی طولانی تر از ده ثانیه شود؛ ۲. هرگاه بزرگی لوزه ها و غدد بناگوشی در عمل بلع اشکال ایجاد کند؛ ۳. زمانی که کودک از شدت ناراحتی، تنها بتواند در طول روز تنفسی دهانی داشته باشد و به هنگام خواب، به شدت خرخر کند. در چنین مواردی ممکن است، فقط لوزه ها دچار مشکلی باشند؛ ۴. تغییر قابل ملاحظهٔ صدا و تودماغی حرف زدن کودک که در این مورد نیز امکان دارد، فقط لوزه ها درگیر باشند. جامعهٔ متخصصان کودک امریکا، جراحی لوزهها و غدد بناگوشی را در موارد زیر نیز توصیه می کند، هرچند اهمیت آنها به شدت چهار عامل یاد شده نیست: - وجود حفره های چرکی در اطراف و پشت لوزه ها؛عفونتهای گوش میانی که در صورت استفاده از روش های پیشگیری و درمان نیز ادامه یابد. - به خاطر داشته باشید که سرماخوردگیهای پی درپی، آبریزش از بینی و عفونتهای گوش، به طور معمول از لوزه ها و غدد بناگوشی ناشی نمی شوند؛ - چنانچه کودک خرخر میکند، باید توجه داشته باشید که آیا در تنفس نیز مشکل دارد؟ و آیا قفسهٔ سینه اش به سمت داخل کشیده می شود؟ مشاهدات خود را در این زمینه، به پزشک معالج گزارش دهید.معاینهٔ گوش و حلق و بینی کودک به طور منظم در هنگام سلامت و زمانی که گزارشی از این بیماری در منطقه وجود داشته باشد؛- معرفی کودک به متخصصی گوش و حلق و بینی، برای معاینهٔ دقیق لوزه ها و غدد بناگوشی.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد