جلوگیری از آسیب دیدگی های نوزادان


جلوگیری از آسیب دیدگی های نوزادان

جلوگیری از آسیب دیدگی های نوزادان

 

 آگاهی بهترین راه برای پیشگیری است، و اطلاع از آسیب دیدگی های شایع در نوزادان، بهترین روش برای پیشگیری از بروز آنهاست.

مطالعات اخیری در کانادا تقریبأ ۱۰۰۰ مورد از آسیب دیدگی های نوزادان زیر یک سال را گزارش کرده، و شایع ترین موارد آسیب دیدگی را به ترتیب وقوع نشان داده است:

 افتادن

بلعیدن مواد خطرناک

سوختگی

شایع ترین نوع سقوط، افتادن از روی مبلمان، صندلی ماشین، پله ها یا از روروئک است. اشکال کلی آسیب دیدگی برحسب سن کودکان متغیر است. برای مثال، در نوزادان تازه متولد، افتادن از روی اثاث خانه یا از دست بیشتر بوده است، در حالی که در مورد نوزادانی که کمی بزرگتر بوده اند، افتادن از پله ها یا روروئک شایع تر بوده است. بنابراین به مایهی شادمانی کوچک خود محکم بچسبید و همیشه هنگامی که نزدیک پلهها، بر روی میز تعویض یا در روروئک است، مراقب او باشید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد