جلوگیری از خونریزی بواسیر


جلوگیری از خونریزی بواسیر

جلوگیری از خونریزی بواسیر

 تروکه بنام کندنا و کراث هم گفته شده در طبیعت گرم و خشک است. خوردن او بعد از غذا مانع ترش شدن طعام و ملین طبع مدرحیض و ملطف و مبهی و رافع قولنج و مفتح سده جگر و مقوی کمر و قوه هاضمه و پاک کننده قصبه الریه و آبش بقدرسه مثقال و نیم قاطع خون بواسیر و محرک باه و نعوظ او با کندر و سرکه جهه قطع نزف الدم و رعاف مفید است بیش از اینها خواص داردهمین قدر از لحاظ جلوگیری از خونریزی کافی است." در استرخاء مقعد و خونروی بواسیر و دفع باد آن (کمر و درد شانه و غیره) بدستور بوعلی سینا از این حب نتایج نیکو حاصل شود: پوست نارنج،پوست انار شیرین، شاه بلوط، قطران، از هر یک ۲۵ گرم سائیده و آمیخته ۸۰ حب سازند یکی صبح و یکی شام میل کنند. مبتلایان بواسیر باید پرهیز از غذاهای غلیظ و از هر چه که مولد سودا باشد مثل عدس و بادمجان و چیزهای شور مخصوصاً ماهی نمک سود و گوشت قدید و سبزی های تند مانند، شیخ الرئیس لبنیات را منع کرده ولی خاگینه زرده تخم مرغ را با تره و اندک پیاز را مناسب دانسته است یا گوشت را با تره پخته یا اش تره بخورند مفید دانسته است.جوشانده علفخوار شتر بمقدار ۲ سیر یا تخم خرفه و گشنیز بو داده شیره کشیده با قرصی کهربامیل کنند برای قطع خون بواسیر مفید و همچنین جهه قلب نافع است. دو عدد قورباغه را شکم دریده تیکه تیکه نمائید با روغن دنبه گوسفند ماده در دو سیر تا پنج سیر بجوشانند و مقداری آب خیار داخلی کرده دوباره بجوشاند تا آب تبخیر شود و غلیظ گردد و ضبط کنند مقداری از آن شیاف و یا با انگشت داخل مقعد نمایند خون بند آید و درد کمر را هم فوراً ساکت کند. گاهی خون مثانه را هم بند اورد. گل ارمنی صمغ عربی بو داده و با کتیرا میل کنند نافع است (دستور دیگر) آمله پرورده یکدانه، ریشه انجبار ۵ گرم، ریشه خط می ۲۵ گرم، سپستان ده دانه بارهنگ پنج گرم روغن بادام ده گرم بدهند سودمند است بواسیر یعنی زخم در مقعد که دائم چرک و خون از آن می آید: حضض مکی یعنی خولان مکی، توتیای سبز یعنی زاج سیاه سائیده بر روی بواسیر ضماد نمایندعلل خونریزی مقعد - سرطان مقعد - شکاف مقعد (پارگی پوست مقعد) - آنژیودیسپلازی (ناهنجاری رگ های خونی نزدیک روده ها) - سرطان روده - پولیپ روده - یبوست - بیماری کرون - اسهال - دیورتیکولوز (برآمدگی های کوچکی که روی دیواره روده ها تشکیل می شود) - مسمومیت غذایی - هموروئید (بواسیر) - در هم رفتگی روده (وارد شدن بخشی از روده در بخش دیگر) - کولیت ناشی از کم خونی (التهاب روده بزرگ به علت کاهش جریان خون) - التهاب مقعد - کولیت کاذب (التهاب روده بزرگ بواسطه عفونت) - پرتو درمانی (رادیوتراپی یا اشعه درمانی) - پرولاپس مقعد (بیرون زدن مقعد از جای طبیعی آن) - سندرم زخم مقعدی منفرد (ایجاد زخم بر روی دیواره مقعد) - کولیت اولسراتیو (کولیت زخمی) اگر خون دارای رنگ قرمز روشن است و بلافاصله بعد از دفع مدفوع دیده می شود و قبلا سابقه ابتلا به بواسیر را داشته‌اید، راه‌های مختلفی برای کنترل آن دارید. ولی اگر این خونریزی به‌سادگی بند نمی آید، حتما آن را به پزشک بگویید تا علت آن را مشخص کند مراجعه به پزشک 1- به اورژانس زنگ بزنید. در صورت همراه بودن خونریزی مقعد با هر یک از علائم زیر، با اورژانس تماس بگیرید: - تنفس تند و سطحی - سرگیجه یا چرخیدن سر پس از ایستادن - تاری دید- غش کردن - گیجی - تهوع - سردی، رطوبت و رنگ پریدگی پوست - کاهش ادرار2- فورا به پزشک مراجعه کنید. اگر خونریزی مقعد دارای مشخصات زیر بود، از اطرافیان خود بخواهید شما را به پزشک برسانند: - مداوم یا شدید - همراه با درد یا انقباضات شدید شکمی - همراه با درد مقعد3- وقت ملاقات با پزشک بگیرید. اگر خونریزی مقعد بیش از یک یا دو روز طول بکشد و یا کم اما آزاردهنده باشد، به پزشک مراجعه کنید. اگر زیر چهل سال سن دارید و علت خونریزی مقعدتان مشخص است مانند مدفوع سفت، شکاف مقعد یا موارد مشخص دیگر، می توانید با تهیه پماد آنتی هموروئید آن را درمان کنید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد