جلوگیری از ریزش مو با گیاهان دارویی


جلوگیری از ریزش مو با گیاهان دارویی

جلوگیری از ریزش مو با گیاهان دارویی 

 - حنا ۱۵ گرم، تخم شنبلیه ۵۰ گرم، تخم شاهی ۵۰ گرم، موم ۵ گرم، روغن زیتون یاروغن کنجد ۲۵۰ گرم y موم را در روغن حرارت داده بقیه را نرم کوبیده در روغن حل کرده بجوشانند، صاف کنندهو عصاره آن را شب بسر بمالند. - گل زوفا ۲۰ گرم، سر و ۵۰ گرم، سیاوشان ۱۰ گرم، روغن زیتون یا روغن کنجد۲۵۰ گرم، همه را نرم کوبیده در روغن حرارت داده صاف کنند یک شب در میان به سربمالند.- روغن زیتون و روغن نارگیل را به نسبت مساوی مخلوط کرده یک شب در میان به سر بمالاند. - شنبلیله خشک ۲۵۰ گرم، مورد ۲۵۰ گرم، تخم شاهی ۱۰۰ گرم، در منه ۱۰۰ گرم، تخم شنبلیله ۱۵۰ گرم، تخم مورد ۱۵۰ گرم، همه را نرم کوبیده، یک استکان در یک لیوان روغن کنجد جوشانده صاف نموده، هفته ای ۳ مرتبه به سر بمالند.- نخود خیس: ضماد نخود خیس خرد وله شده در تقویت مو و رفع کچلی موثر است  - شنبلیله را پخته و به غذای روزانه خود اضاف کنید تا موهای زیاد و پر پشت شود. -خیار، هویج، پیاز، کلم، و ترب دارای گوگرد هستند که غذای مو میباشند.- در چین از، تخم کاهو برای روئیدن مو در جای زخمها استفاده میشود. - مریم نخودی (اربه) در تقویت پوست و ریشه موی سر موثر است.  - لوسیون ریشه بابا ادم : ۵۰ گرم قطعات ریشه ۲۰ دقیقه در نیم لیتر آب بجوشد، بعد سرد کرده جهت تقویت مو مفید است و از ریزش مو جلوگیری میکند . - بو مادران : ۴۰ گرم بومادران در یک لیتر آب ۵ دقیقه بجوشد اگر بر روی پوست سر مالیده شود از ریزش مو جلوگیری میکند. - خیسانده گرد فلفل سبز در آب گرم و مالیدن به پوست سراز ریزش موجلوگیری میکند. - آبلیمو : مالیدن آبلیمو به موهای سر از طاسی شدن سر جلوگیری میکند و موها را تقویت می کند  - میوه سرو کوهی : صد گرم میوه خرد کرده و برگ له شده سرو کوهی در یک لیتر آب خیسانده لوسیون بسیار عالی بصورت د کوکسیون برای تقویت موی سر بدست می آید. - ضماد برگ شنبلیله برای تقویت مو نافع است و چنانچه زن آبستن از برگ شنبلیله زیاد بخورد بچه اش دارای موی زیاد میشود. - ریشه، برگ و دانه مورد: جوشانده در روغن زیتون برای تقویت مو و جلوگیری از ریزش آن سودمند میباشد و از سفید شدن مو جلوگیری می کند. - کنگر: ضماد کنگر جهت معالجه گری ( کچلی) مفید بوده و از ریزش موجلوگیری میکند - میوه بنه : اگر میوه سوزانده بنه (بنی چی) را به محل گری بمالند باعث رویاندن مو میشود مخصوصاً در مورد طاسی سر اثر بیشتری دارد و چنانچه برگ درخت را کوبیده و در محل ریزش مو بمالند باعث روئیدن مو شده و مو را دراز نگه میدارد - سیاه دانه سوخته باضافه حنا و روغن زیتون مخلوط آنها جهت جلوگیری از ریزش مو و طاسی موثر است. - گزنه : جوشانده برگ و ریشه گزنه مخلوط با نعناع یا پونه صحرائی بصورت محلول غلیظ  - جوشانده برگ و ریشه گزنه و گاهی مخلوط با آویشن شیرازی  - جوشانده یا خیسانده ریشه گزنه در الکل بصورت لوسیون نه تنها در رشد مو اثر می کند بلکه مانع ریزش مو میشود و شورده سر را نیز از بین می برد- جوشانده پوسته پسته- روغن شنبلیله با مورد برای مو مفید است. - اگر پوست سر را با آب شاهی مالشرب دهند موها را تقویت کرده و از ریزش مو جلوگیری میکند - شکوفه تازه درخت گرد و را نیم ساعت در پیه خوک بی زنمک بجوشانند، بعد آنرا بکوبند و در ظرف بلوری نگه دارند، در رفع خارش و پوسته سر و ریزش مو موثر است. - آویشن شیرازی: جوشانده غلیظ در تقویت و جلوگیری از ریزش مو موثر است - ۳۰ تا ۴۰ گرم سر شاخه جوان گزنه را در آب جوش وارد کرده و پس از آنکه به ملایمت جوشید آنرا از گرما دور کنید و بحال خود بگذارید تا سرد شود (بمدت نیم ساعت) سپس صاف کرده و بسر بمالید و بعداً پوست سر را بملایمت و دقت مالش دهید.- سرشاخه جوان و تازه گزنه ۱۰۰ گرم - سرکه سفید سرکه شراب ۵۰۰ گرمآب ۵۰۰ گرم مخلوط را نیم ساعت بملایمت بجوشانید، بگذارید سرد شود، هر روز به پوست سر و مو بمالید(چند قطره اسانس لاواند برای خوشبوئی اضافه کنید)- عصاره الکلی ریشه گزنه در جلوگیری از ریزش مو موثر است. -مریم نخودی (کلپوره - اربه) در تقویت پوست و ریشه موی سر موثر است.- ضماد دانه سوخته فندق با پیه خوک و پوست خوک باعث روئیدن موی سر افراد طاس و کوسه صورت جوانان میگردد  - یک عدد خیار بزرگ کاملاً رسیده و زرد شده را از وسط به دو نیم کرده و مقداری جو در گوشت آن فرو میکنند بعداً جوانه میزند و بعد خشک میشوند آن را کوبیده و مخلوط با حنا و ماست به سر میبندند، جهت تقویت و جلوگیری از ریزش مو بسیار موثر است و چنانچه چند بار پر منگنات محلول آنرا آبیاری کنید باعث جذب منگنز در موها خواهد شد و به مشکی شدن مو کمک می کند. - آرد نخوچی ۵۰ گرم - پرسیاوش ۱۰ گرم - گل ریواس ۱۰ گرم - بابونه ۱۰ گرم حنا ۵ گرم - گردو و بادام و فندق هر کدام ۵ گرم همه موارد را با هم مخلوط کرده یک استکان از مخلوط را با یک لیوان اب جوش و یک زرده تخم مرغ مخلوط کرده هفته ای ۲ بار روی سر بگذارید.- برگ شاهدانه و مورد و سدر برای رشد مو مفید است.- مصرف مداوم ضماد ترب با عسل بصورت ضماد روی محل طاسی باعث روئیدن مومی شود.-روغن مورد ریشه مو را محکم کند و تقویت دهد و سیاه گرداند روغن کوشنه جوانی مو را نگهدارد.- لادن : له شده گیاه لادن اثر مفید بر روی پوست سر و تقویت پیاز مو داشته، از ریزش مو جلوگیری میکند. لوسیون حاصل از جوشاندن برگ گل و میوه آن در یک لیتر آب(بمدت ۱۵ دقیقه) در تقویت پوست سر و رفع ریزش مو موثر است.  -سدر: موی را از ریزش باز دارد و درازی دهد و تقویت مینماید، صمغ آن شوره و جوش سوزنی را از بین میبرد. - قیصوم ( مشک چوپان ) Artemisia abortanum تیره کاسنی: سوخته آن با روغن کرچک را روی را داء الثعلب است با روغن گرم قاطی میشود راه موی را برای بیرون آمدن می گشاید و در زود ببر امدن ریش مددکار است  

درمان خارش سر

-گل ختمی، سدر، شاه تره، گل ریواس، و گل سرشوی مخلوط نموده، سر را با آن بشویند

جلوگیری از ریزش موی سر

گل ختمی، گل بابونه، گل سرشور، کتیرا، مازو، از هر کدام چهار مثقال مخلوط نموده بسایند، خمیر شود به سر ضماد نموده، بعد از چند ساعت بشویندتخم شاهی، مریم نخودی، برگ مورد، برگ گنجد، پوست برنج از هر کدام ۴ مثقال مخلوط نموده نرم بسایند، در هر مرتبه ۲ قاشق آن را بمدت  ۳۰ دقیقه جوشانده آب آنرا همراه یک قاشق مربا خوری سرکه مخلوط نموده قبل از حمام به سر بماليد.- پودر کتیرا را در یک لیوان آب گرم حل نموده و یک زرده تخم مرغ با آن مخلوط نموده در حمام بجای پاک کننده سر مصرف کنید. البته زیاد کف نمی کند اما )پاک کننده سالمی است (۵۲۶ نسخه عطار «ر برای حالت گرفتن مو بعد از استحمام ژل کتیرا که از حل کردن پودر در آب گرم بدست آمده به سر بمالید و بعد با آب شستشو دهید.- برگ گزنه ۱ گرم، پیاز خشک شده ۱ گرم، الكل  ۱۰۰ گرم مخلوط را چند روز بگذارید بماند با صاف کرده آن مو را ماساژ دهید- شیره تازه علف چشمه ۱۰۰ گرم، الکلی ۹۰ درجه ۱۰۰ گرم، اسانس ژرانیوم ۱۰ قطره مخلوط و سر را با ان ماسا ژ دهید - مالیدن روغن گل بابونه ( گرفته شده با روغن زیتون) به سر جهت رفع زبری و خشکی مور، درمان ریزش مو، و تقویت پیاز مو مفید است. - گل ریواس به خودی خود در زیبایی موی سر بسیار موثر است صابون زیتون طبیعی برای شستشوی مو مفید است-روغن بادام شیرین، روغن بادام تلخ، روغن کرچک، روغن زیتون، روغن کنجد، روغن نارگیل از هر کدام بمقدار مساوی با ۱۰ قطره آسانس مخلوط نموده، روزی یک مرتبه به سر .بمالند -روغن گل نسترن و گل همیشه بهار برای ریزش مو مفید است و برای تقویت موی سر نیز موثر أست. - قهوه خام و نخود خام وجو از هر کدام بمقدار مساوی با چند دانه زرده تخم مرغ خمیر نموده شب به سر ببندند و صبح بشویند. بسیار برای مو مفید است.-جوهر آهن (سیترات دو فر) با قهوه و حنا برای تقویت مو بسیار موثر است - چغندر رارنده نموده با جوهر آهن مخلوط نموده و به سر ببندند.- صمغ عربی را خمیر نموده شب به سر ببندند و صبح بشویند موی سر شفاف، نرم ولطیف میشود پوست برنج را نرم بسایند به سر ببندند برای مو و پیاز مو مفید است.- شستشوی موی سر با جوشانده ۲۰ گرم برگ انجیر در یک لیتر آب بدلیل داشتن درصد بالای گوگرد در رفع ریزش و تقویت پیاز مو موثر است.-گل بابونه ۲۰ گرم، گل ختمی ۱۰ گرم، تخم ختمی ۵ گرم، قهوه خام ۵ گرم برگ مورد ۱۰ گرم، گل سر شور ۱۵ گرم، کتیرا پودر شده ۵ گرم، اویشن ۴ گرم، مخلوط کرده و نرم سائیده و هر شب کمی از آنرا با یک لیوان آب گرم مخلوط کرده و پس از ربع ساعت خیساندن سر را با آن بشوئید.- جهت رویاندن موی سر و ابرو و مولیسک : چند عدد بادام تلخ کامل ( همراه با پوست و مغز) و چند عدد فندق کامل را باهم سوزانده و نرم سائیده و آنها را در روغن زیتون تصفیه شده بریزند و آنقدر بجوشانید تا پخته شود، سپس آنرا بر محل موهای ریخته شده بمالید.- ۲ مثقال پوست فندق را سوزانده و با ۱ مثقال از رنده شده پیاز عناصل مخلوط کرده و با نصف استکان روغن بادام تلخ بیامیزید و هر روز به پوست سر بمالید، در تقویت پیاز مو و جلوگیری از ریزش مو بسیار مفید است.-چنانچه مقداری از پوست درخت بلوط را پخته و شب موقع خواب آنرا به سر ببندد و صبح آنرا باز کرده و سر را با گل سر شوی بشویند از ریزش موها جلوگیری کرده و ریشه مو را محکم میگرداند و موجب سیاه شدن مو نیز میگردد.- مقداری میوه و برگ بلوط را میجوشانند و آب صاف شده آنرا با روغن کنجد یا زیتون مخلوط کرده دوباره میجوشانند تا آب آنها بخار شود، مالیدن این روغن به سر جهت ریزش مو مفید بوده و از سفید شدن مو نیز جلوگیری میکند و جهت بر طرف کردن لک پوست و روشن شدن آن مفید است.- چنانچه موم عسل را گداخته و با روغن گل سرخ و کمی حنا خمیر کرده و مقدرای پوست سوخته سیاهدانه رابه آن بیفزائید و به سر ببندید مانع ریختن موی سر شده و در صورت مصرف مداوم موجب رویاندن مو می گردد - روغن سیاهدانه و حنا و مورد و سدر و گزنه و فندق و بادام ( مخلوط با هم) جهت ریزش مو و تقویت پیاز موی سر نافع است. - مالیدن سائیده کندر در روغن مورد جهت رفع ریزش مو و تقویت پیاز ان مجرب است همچنین مالیدن روغن کندر به تنهائی یا خمیر پودر کندر با آب به سر در رفع ریزش مو مفید است.- مالیدن مداوم روغن کنجد به سر از ریزش مو جلوگیری کرده و در تقویت پیاز مو موثر است و خوردن و مالیدن روغن کنجد به سراز سفید شدن مو جلوگیری کرده و در مشکی شدن موها موثر است - دو عدد گردوی تازه همراه با پوست و مغز را با یک مثقال هسته خرما در تنور نهاده بقدری که سوخته شود و سوخته آنرا نرم سائیده و با کمی روغن زیتون یا روغن گل سرخ و -حالدود ۱۵ دانه فلفل سیاه پودر شده مخلوط نموده و بمالید، در رویش موهای ریخته شده ابرو و مژه و سر مجرب است-مالیدن روغن گلپر در رفع ریزش مو و تقویت پیاز مومفید است و از شوره سرنیز جلوگیری - ضماد پخته تخم مورد که مانند حنا خمیر کرده و به سر ببندند، علاوه بر تقويت مو موجب سیاه شدن مو نیز میگردد. همچنین شستن موی سر با آب جوشانده تخم یا برگ مورد علاوه بر رفع ریزش مو در صورت مصرف مداوم حتی موهای ریخته شده را میرویاند. چنانچه تخم مورد را با آب و برگ چغندر بپزند و بر سر بمالند شوره سر را رفع کرده و مو خورده را نابود میکنددنبلان (خایه گوسفند) را بصورت ورقه های نازکدر آورده و روی مو بگذارید

بر ۱۵ گرم برگ کنجد را با ۱۰ گرم برگ مورد و ۵ گرم قهوه خام ۵ گرم آویشن، ۵ گرم ریواس، ۲ گرم رناس ۱۰ گرم حنا، ۱۰ گرم سدر و ده گرم وسمه مخلوط کرده نرم سائیده و هر بار مقداری از آن را جوشانده با آب جوشانده برگ کنجد خمیر نموده بر سر بمالید بعد از ربع ساعت سر را با آب گرم بشوئیدهمچنین مالیدن عصاره له شده فشرده کنجد یا روغن کنجد به سر مفید است.

-۱۰۰ گرم شیره بولاغ اوتی تازه را با ۱۰۰ گرم الکل مخلوط کنید، ۱۰ قطره اسانس ژرانیوم را به این مخلوط اضافه کنید و ۳ ساعت بگذارید بماند بعد پوست سر را دو یا سه بار در روز با این محلول مالش دهید. این محلول شهرت زیادی در این مورد دارد.- اگر ریشه گزنه را در الکلی ۶۰ درجه خیس کنید و آنرا ۱۵ روز در مقابل آفتاب بگذازید و بعد صاف کنید مایعی بدست می آید که چنانچه ۳ قاشق آنرا با آب مخلوط کرده به سربمالید از ریزش موجلوگیری می کند.دم کرده پوست دانه برنج با لیمو عمانی مانع سفید شدن مو میشود و از ریزش موجلوگیری میکند.

درمان ریزش ابرو

آرد نخود ۱۰ گرم، سیاهدانه ۵ گرم، زرده تخم مرغ ۲ عدد، همه را نرم سائیده و با زرده تخم مرغ مخلوط کنید روزی ۳ مرتبه بمالند.

-مورد ۱۰۰ گرم، سدر ۱۰۰ گرم، شنبلیله خشک ۵۰ گرم، گل زوفا ۲۰ گرم، گل ارونه ۲۰ گرم، سیاوشان ۱۵ گرم، آرد نخود ۲۰۰ گرم، همه را نرم کوبیده یک استکان از آنرا صبح با یک تخم مرغ کامل به هم بسرشند. اگر خیلی سفت شد آب جوشیده اضافه کنند آخر شب موقع خواب با کف سر ضماد کرده خوب مالش دهند، صبح در حمام بشویند این عمل را یک شب در میان انجام دهند.

سیاهدانه ۲۰۰ گرم، زنیان ۵۰ گرم، چهار مغز روی هم ۲۰۰ گرم، همه را نرم کوبیده روزی ۳ قاشق در شربت حل کرده میل نمایند. آرد نخود خام و زرده تخم مرغ را خیسانده شبها به سر ضماد کنند.

ماساژ کف سر با جوشانده سیاوشان ۵۰ گرم در یک لیتر آب

-سیاهدانه بود داده که با شکر نرم کوبیده باشد روزانه ۳ قاشق غذاخوری سر خالی بخورند و معمولا این عمل را تا ۳ ماه ادامه میدهند.-چهار مغز ( گردو - بادام - فندق - پسته) از هر کدام ۵۰ گرم همه داروها را نرم سائیده در یک استکان از مخلوط با یک لیوان آب جوش و دو زدره تخممرغ خوب بهم زده و هفته ای ۲ بار سر را ضماء نمائید

۱ - ریزش قطعه ای موها، مولیسک یا پلاد: تخم شاهی ۲۵ گرم، کف دریا ۵ گرم، سیاهدانه ۲۰ گرم، تخم تربچه ۲۵ گرم، پیاز عنصل ۵ گرم و تخم شنبلیله ۲۰ گرم، همه را نرم کوبیده، یک استکان در یک لیوان سرکه انگور ریخته روزی ۳ مرتبه بمالند.۲- درمان مولیسک : کف دریا ۵ گرم، سیاهدانه ۱۰ گرم، زاج سفید ۵ گرم، آرد نخود ۱۰ گرم همه را نرم کوبیده در یک لیوان روغن کنجد بجوشانید، روزی ۳ مرتبه بر محل بیماری بمالند. قبل از این کار محل بیماری را با شنبلیله شستشو نمایند. ۳ - در چین از تخم کاهو برای روئیدن مو در جای زخم استفاده می شود.4- میوه بنه: اگر میوه سوزانده بنه ( بنی چی) را به محل گری بمالند باعث رویاندن مو میشود مخصوصاً در مورد طاسی سر اثر بیشتری دارد و چنانچه برگ درخت را کوبیده و در محل ریزش مو بمالند باعث روئیدن مو شده و مو را دراز نگه میدارد. ۵- فلفل سیاه، آب پیاز و نمک مخلوط جهت رویاندن موی گری ( داء آلثعلب) مفید است. ۶- افسنطین : داء الثعلب، مو خوره و گری را مفید است.۷ - داء الثعلب ( ریزش مو منطقه ای) جای موهای ریخته را با پارچه پشمی ماساژ دهند و ضماد خاکستر سریش ( گیاه سریش) بر آن گذارد موی را باز رویاند. (ضماد ریشه) ۸ - خاکستر ریشه سریش ( تیره لاله ) داروی داء الثعلب است۹- در مولیسکجهت رفع ریزش قطعه ای موی سربرگ درخت ابهل (سرو کوهی) juniperus Savina را پودر کرده با سرکه خمیر نموده روی موضع بمالید.مالیدن روغن ابهل به سر مفید است.-جهت رویاندن موی سر و ابرو و مولیسک چند عدد بادام تلخ کامل (همراه با پوست و مغز) و چند عدد فندق کامل را با هم سوزانده و نرم سائیده و آنها را در روغن زیتون تصفیه شده بریزید و آنقدر جوشانید تا پخته شود سپس آنرا بر محل موهای ریخته شده بمالید. - گذاشتن گیاه نرگس که در مقداری سرکه پخته شده باشد بر محل ریزش مو جهت رفع دالثعلب (ریزش مو) مفید بوده و از طاسی سر جلوگیری میکند، همچنین مالیدن روغن نرگس به سر مفید است.- گیاه غافث (تيره گل سرخ) در اولين مرحل پیدایش داء الثعلب وداء الحيه علاج خوبی است 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد