جلوگیری از ریزش مو با گیاه سدر (Ziziphus sppina-christi)


جلوگیری از ریزش مو با گیاه سدر (Ziziphus sppina-christi)

جلوگیری از ریزش مو با گیاه سدر (Ziziphus sppina-christi)

سدر (Ziziphus sppina-christi)

اسامی عمومی دیگر: کنار، سیب درخت خار، سدره، موتبال داود، سنجد گرجی (نیم).jkbn-nmنامهای علمی دیگر : Ziziphus sppina-christi -Rhamnus spina-christiنام خانواده: خانوادهٔ کنار (Rhamnaceae).نوع  گیاه: درخت.قسمت مورد استفاده: برگ، میوه.مواد متشکله موثر: میوه آن محتوی بتاسیتوسترول، الکالوئیدها (آیفبپینهای A.F,E موز تبینهای A, C)، ویتامینهای مختلف، املاح، چربی، قند، پروتئین و پوست و برگ آن حاوی تانن می باشد.خواص درمانی: در درمان برونشیت، سرفه، سل و به عنوان ملین، اشتها آور و نیرو بخش توصیه شده است. در استعمال خارجی آن را جهت جلوگیری از ریزش مو و تقویت مو و جلوگیری از شوره سر، برطرف کردن جوش های بدن و تمیز کنندهٔ مو و بدن به کار می برند.موارد استفاده در پزشکی سنتی ایران: دارو پزشکان سنتی سدر را جهت درمان برونشیت، بیماریهای ریه و به عنوان مقوی معده، بند آورندهٔ خون حیض و در استعمال خارجی جهت جلوگیری از ریزش مو و جلوگیری از شورهٔ سر توصیه نمودهاند.مقدار و دستور مصرف: مقدار4 - ۲ گرم روزی سه مرتبه به صورت دم کرده.عوارض جانبی و سمیت: ندارد.موارد عدم استعمال: ندارد.n-n-bn 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد