جلوگیری از محافل خوش گذرانی در جلوگیری از مواد محفلی 


جلوگیری از محافل خوش گذرانی در جلوگیری از مواد محفلی 

جلوگیری از محافل خوش گذرانی در جلوگیری از مواد محفلی 

 از سال های دهه ۱۹۹۰ که محافل خو متحده رواج یافت، دولتهای فدرال و محلی به دنبال راه هایی برای کنترل آنها و جلوگیری از پخش مواد محفلی بودند. در سپتامبر ۲۰۰۲، محفلی به نام سیارهای وحشی در نیواورلئان بیش از یک هزار نوجوان را به خود جلب کرد. در میان شرکت کنندگان تعدادی افسر پلیس مخفی هم بودند، که فروش و استفاده ی مواد را زیر نظر داشتند و پیش از پایان مهمانی ده ها جوان را بازداشت کردند. از آن هنگام، دولت فدرال قانون ممنوعیت برگزاری محافل خوشگذرانی و مصرف مواد را گذرانده است.در ۳۰ آوریل ۲۰۰۳، قانون کاهش آسیب پذیری امریکاییان در برابر اکستازی (RAVE) تصویب شد. هدف این قانون «ممانعت هر فرد از . . . استفاده عمدی از هر مکان به منظور تولید، توزیع، و استفاده ی هر ماده ی غیر مجاز» است. کنگره ی امریکا این قانون را به عنوان نخستین گام در توقف استفاده از مواد محفلی در میهمانی ها دانست، ولی بسیاری سازمان ها و افراد مجری یا حامی این محفل ها، به شدت با آن مخالفت می کنند.به گروهی از مواد اطلاق میشود که مهمترین اثر آنها ایجاد تغییرات اساسی در حالات روانی رفتاری مشخص بویژه ایجاد توهم و اوهام بصری و اختلالات حواسی است . بیش از ۱۰۰ ماده توهم زای مختلف با ساختارهای متفاوت مولکولی شناخته شده است . ▪ مشهورترین مواد این گروه شامل : الف) ارگوت ergot و ترکیبات مربوط به آن ( مانند اسید دی اتیل آمید لایزرجیک یا LSD و همچنین دانه های نیلوفر morning glory speed ) ب) فنیل آلکیل آمینها مانند مسکالین (STP) و ۲و ۵ دی متوکسی – ۴ متیل آمفتامین و MDMA (یا ۳و ۴ متیلن دیوکسی متامفتامین )که وجد یا extasy نامیده میشود ( نامهای دیگر آن در پایان ذکر خواهد شد ) . ج) ایندول آلکالوئیدها : مانند سایلو سایبین(psilosybin)و DMT یا دی متیل تریپتامین این گروه شامل فن سیکلیدین (pcp) و حشیش (THC) نمیشود هرچند این مواد میتوانند اثرات توهم زا ایجاد نمایند ولی جداگانه مورد بحث قرار میگیرند زیرا از نظر سایر تاثیرات روانی و رفتاری تفاوتهای چشمگیری دارند . مصرف مواد توهم زا حتی درکسانی که نشانه های وابستگی کامل را دارند , اغلب به چند بار در هفته محدود میشود .به دلیل نیمه عمر طولانی و مدت اثر گسترده اکثر این مواد , اشخاصی که به این مواد وابستگی دارند , اغلب ساعتها یا روزهای متمادی صرف مصرف و رهایی از عوارض آن میکنند . البته مدت اثر بعضی از این مواد مثل DMT کوتاه است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد