جنگ بین چربی ماهی و چربی های گیاهی !!


جنگ بین چربی ماهی و چربی های گیاهی !!

جنگ بین چربی ماهی و چربی های گیاهی !!

جنگ بین چربی ماهی و چربی های گیاهی نظیر روشن ذرت وغیره:

دکتر لاندس توضیح می دهد که سلولهای بدن صحنه رقابت و جنگ بین اسیدهای چرب اومگا- ۳ و اومگا- ۶ اند. هر یا از آنها که مقدارش بیشتر باشد و در این مبارزه فائق آید تعیین کنندهٔ وضع سلامتی یا بیماری انسان خواهد بود. حقیقت این است که در اغلب مناطق جهان که بیشتر از چربیهای بری (روغن های گیاهی) استفاده می کنند معمولاً مقدار بیشتری اسید چرب اومگا- ۶ و مقدار کمتری اسید چرب اومگا- ۳ در رژیم غذائی دارند.287767234511135102a

و آمار نشان می دهد که در این قبیل جوامع نظیر ایران در رژیم های غذائی مقدار روغن بری دارای اسید چرب اومگا- ۶ شاید ۱۵-۱۰ برابر بیشتر از اسید چرب اومگا- ۳ است که نسبت بسیار بدو نامطلوبی است و برعکس اسکیموها که معروف است بسیار کم به بیماریهای مزمن مبتلامی شوند، در رژیم غذائی آنها مقدار اسید چرب اومگا- ۳ سه برابر بیشتر از اسیدهای چرب اومگا- ۶ است، زیرا بیشتر از ماهی و خوراکیهای دریایی استفاده می کنند.

بررسی های کارشناسان نشان میدهد که مقدار اسید چرب اومگا- ۶ نسبت به کل چربی های اشباع نشدهٔ موجود در غشاء سلولی افراد برای مردم امریکا به طور متوسط ۸۰ درصد و برای فرانسویهادر حدود ۲۲ درصد است. وجود مقدار زیاد چربی اومگا-۶ در بدن از نظر کارشناسان تغذیه نگران کننده است. دکتر الکساندرلیف استاد ممتاز دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد معتقد است که در روزگاران کهن بشر در تغذیه بیشتر از چربی اومگا- ۳ استفاده می کرده و مقدار مصرف اومگا- ۶خیلی کم و محدود بوده است.

ولی در حال حاضر با به وجود آمدن کارخانه های روغن کشی از گیاهان، مصرف روغن های بری گیاهی بسیار افزایش یافته است و سلولهای بدن مردم از کمبود مصرف چربی اومگا- ۳ رنج می برند زیرا مصرف روغنهای گیاهی و گوشت های چرب صحنه تغذیه را اشغال کرده است و این چربی ها برای سلولهای بدن انسان، غریبه وخارجی هستند. و این عدم تعادل مصرف چربیها فعالیت سلول هارا از حال طبیعی خارج کرده و باعث شده است که مرتباً شاهد شیوع بیماری های مزمن نظیر بیماریهای قلبی، سرطان، بیماری قند و آرتروز و غیره باشیم.

او معتقد است بدن انسان به یا مقدار حداقل روغن ماهی احتیاج دارد و اگر تأمین نشود ناچار باید متحمل این گونه بیماریها باشیم. وراه اصلاح این عدم تعادل در مصرف چربی این است که از مصرف مقدار چربی های اومگا- ۶ در رژیم غذای کاسته و مصرف چربی اومگا- ۳ را افزایش دهید و کارشناسان معتقدند که نتیجهٔ بهداشتی آن خیلی زود ظاهر می شود. برای مثال اگر روزانه ۲۰۰ گرم ماهی چرب خورده شود اثر بیوشیمی آن برای اعاده سلامت انسان خیلی زود حتی پس از ۷۲ ساعت خود را نشان خواهد داد. از نظر نوع ماهی توصیه می شود که از ماهی های چرب آبهای سرد نظیر سالمون، ساردین، تونا و غیره حداقل ۳-۲ بار در هفته در رژیم غذای استفاده شود. عده از کارشناسان معتقدند که اگر حتی هر روز روزی ۳۰ گرم ماهی چربخورده شود ممکن است برای ترمیم آسیب وارده به سلولها مؤثر باشد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد