جوش صورت، برافروختگی صورت و تصفیه کننده خون و کاهش دهنده کلسترول /قسمت سوم


جوش صورت، برافروختگی صورت و تصفیه کننده خون و کاهش دهنده کلسترول /قسمت سوم

برافروختگی صورت

- ضماد گشنیز مواد گرمی زای را دفع می کند و ورم ها و باد سرخ را برطرف می سازد.-تره فرنگی (پوارو) شیره ای که از تیره فرنگی خارج می شود با شیر یا آب زرد پنیر مخلوط کرده و بشکل محلول برای برافروختگی صورت و جوش های آن بکار می برند. -گل تازه آقطی بصورت ضماد در رفع باد سرخ مفید است. باید خون را از سر به پاها متوجه نمود.- صبر زرد، جوش شیرین، عصاره تخم گشنیز ۲ مثقال، و تخم خرفه ۲ مثقال تخم خیار ۳ مثقال تخم کدوی شیرین ۴ مثقال جوشانده پوست بید، ریشه کاسنی و گاوزبان آتر برگ انگور در درمان برافروختگی صورت مفید است.- اگر آب کاسنی با سفیداب و سرکه را برای سرد کردن جائی که نیاز به سردی داشته باشد بر آن بمالند تأثیری شگفت آور دارد.

-در معالجه سوء مزاج گرم مرهم روغن زیتون نارس مخلوط با کاهو، خرفه، تراشه کدو، برگ بید، برگ نیلوفر، تاجریزی، هفت بند، همیشه بهار، آب خیار، کدو، وقاووت جو همراه سرکه و گلاب، کافور، صندل، اقاقیا

- آب خیار، کدو، وقاووت جو همراه سرکه و گلاب، کافور، صندل، اقاقیا آب گشنیز تازه را با چند قطره سرکه مخلوط نموده به بینی چکانند در غلبه خون و حراست از برافروختگی صورت مؤثر است. - گرد غوره را خمیر نموده به پیشانی ببندند-بنفشه ۱ مثقال، عناب ۴ مثقال، گل پنیرک ۱ مثقال، گل ختمی ۲ مثقال، شاه تره ۱ مثقال، جوشانده میل کنند. -آش تمر و آش آبغوره و آش گوجه میل نمایند و سرکه و ترشیجات بو نماید.- گل ختمی را با سرکه خمیر نموده به سر ببندند بسیار مفید است.  معالجه غلبه خون و بر افروختگی صورت با مبردات و خنکیها می شود مثل خوردن آب انار، آب عناب، آب پرتقال و کاهو و عدس و گشنیز و آب غوره و آش جو و آب آلو و آب زرشک ، آش ۀب نلرنج ، ۀش ۀب غوره ، اش چغندر  و گشنیز ، آش تمد هندی ، ۀش جو و عدس - گل ارمنی را در آبغوره خمیر نموده روی پارچه قرمزی پهن کنند روی صورت بیندازند.-از خوردن لعاب، اسفرزه و عرق کاسنی و قدومه و خاکشیر و کاهو غفلت نورزند. آر تخم کاهو، تخم گشنیز، تخم کاسنی، تخم خیار سبز و خیار سفید را نرم بسایند بمقدار مساویبا شیر خمیر نموده بر روی موضع باد کرده ببندند بسیار نافع است. .-۲۵۰ گرم عناب را بجوشانند صاف نموده آب آن را بخورند و باقیمانده را له کرده رویموضع ببندند. .

قرمزی صورت و باد سرخ و روزاسه

ک-اسنی و خرفه تازه را بکوبند چند ساعت روی موضع ببندند. -گشنیز زیادی را بکوبند آب آن را بگیرند و موضع نیم ساعت در آب گشنیز بماند و باقیمانده را روی موضع ضماد ببندند - برگ درخت بید را بکوبند روی موضع بگذارند.

در قرمزی گونه ها و صورت:

۴ مثقال دم گیلاس و کاکل ذرت دم کرده دو سه استکان میل نماید روز بعد بجای غذا دو کیلو گیلاس یکجا بخورد، کاهو، آش آبغوره، دوغ بسیار میلکنند.

-در درمان جوش روزاسه:

بخصوص در یائسگی که با التهاب دائمی صورت همراه است مصرف الکل، چای و قهوه جوش ها را بدتر میکند بهتر است مصرف نشود لوسیونی که با ۵۰ میلی لیتر تنطور گل همیشه بهار ۵۰۰ میلی لیتر گلاب و ۲ قطره اسانس روغن رز درست شده را ۲ تا ۳ بار در روز روی جوش ها بمالید.

برای رفع گرفتگی و عرق شبانه:

گیاه مریم گلی ۱۵ گرم، برنجاسف ۱۵ گرم، و ۵۰۰ میلی لیتر آب دم کرده ای تهیه کنید ۳ بار در روز هر بار یک فنجان از دم کرده فوق بنوشنید. یا تمشک زمینی Golden Seal روزی ۳ نوبت هر باریک کپسول ۲۰۰ میلی گرمی میل کنید اگر میوه کرچک را کوبیده و له نمائید و با کمی سرکه خمیر کنید و بر بدن ضماد نمائید در جلوگیری از عوارض بیماری بادسرخ مؤثر و موجب افزایش سرعت بهبودی آن می گردد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد