جوش, غرور جوانی


جوش, غرور جوانی

جوش, غرور جوانی

 چون این حالت به غدد چربی پوست مربوط است از بعضی لحاظ به سبوره شباهت دارد. اما جوش غرور جوانی علاوه بر غدد چربی ریشه های مو را نیز مبتلا میسازد. در دوران بلوغ شایع است. اما گاه حالی شبیه آن در کودکان نیز دیده می شود چنین معلوم می شود علل آن اختلال معدی، روده ای، پیوست و علاقه به غذاهای مقوی و پرکالری مانند مواد قندی و نشاسته ای و زیاد ه روی های غذاها عوامل مستعد کننده این حالت میباشد در دختران جوان در حوالی شروع قاعدگی و دانه غرور جوانی ممکن است از پسران هم شدیدتر باشد و تصور می شود اختلال غدد مترشحه داخلی نقش عمده ای در این بیماری دختران جوان باشد.علائم - بوسیله دانه هایی برآمده با نوک سیاه پوست چرب مشخص میگردد. مناطقی که بیشتر مبتلا میشوند عبارتند از صورت، گردن، قسمت بالای تنه و بخصوص حوالی شانه هادرمان و پیشگیری بر اساس بهبود تندرستی عمومی دختران و پسران، تصحیح رژیم غذائی و توجه به اختلال غدد مترشحه داخلی است که ممکن است پس از بررسی دقیق آشکار گردد درمانموضعی حتماً باید تحت نظر متخصص پوست انجام گیرد و بیمار را باید از هر گونه مداخله شخصی برای درمان برحذر کرد بخصوص هرگز دانه ها را نباید فشار داد این کار نه تنها ممکن است راه های لنفاوی پوست را به عفونت آغشته کند بلکه ممکن است خطرناک باشد. بطورکلی مسئله درمان جوش غرور جوانی (آکنه) مسئله دشواری است به توجه دقیق و هوشیارانه و همدردی پدر و مادر و پزشک نیازمند است. دانه های پوستی ناشی از داروها - این عکس العمل پوست در برابر داروها در بعضی افراد که باین داروها حساسند دیده می شود در اینجا می توان انواع گوناگون عکس العمل ها را فهرست وار ذکر کرد اما فقط چند نمونه ذکر میکثیم یکی عکس العمل کھیری یا (آنژیولوزوتیک) در برابر پنی سلین و چند تای دیگر، پیدایش چیزی شبیه به غرور جوانی در برابر برومورها، عکس العمل کهیر مانند در برابر سولفامیدها و پیدایش لکه های برنگ قرمز سوخته در برابر سالیسیلات ها و آسپرین است . علائم - انواع دانه های کهیری مانند و اگزمائی شکل در پوست درمان - قطع داروهای مسبب بیماری و درمان علائم تا هنگامیکه عکس العمل پوست فروکش کند اغلب یک داروی آنتی هیستامین خارش شدید این حالت را از بین میبرد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد