حالت های بارداری در زایمان های بعدی


حالت های بارداری در زایمان های بعدی

حالت های بارداری در زایمان های بعدی

 بسیاری از خانم ها متوجه میشوند که حالت تهوع آنها به شدت بار اول نیست، و عده ای دیگر متوجه می شوند شدیدتر شده است. معمولا میتوانید حرکت جنین را زودتر احساس کنیدمدت درد معمولا کوتاه، و زایمان آسان تر است.  بسیاری از خانم ها متوجه میشوند انقباضات برکستون - هیکس را زودتر و به دفعات بیشتری نسبت به فرزند اول خود احساس می کنند. (برای اطلاعات بیشتر در مورد انقباضات برکستون - اکثر خانم ها در دوران بارداری دوم خود اضطراب کمتری دارند. موضوعی که یکسان باقی می ماند: شاید باورش مشکل باشد، فرزند دوم خود را به اندازه ی فرزند اول دوست خواهید داشت. بسیاری از خانم ها در دوران بارداری سوم خود، به طور شایع با نوع خاصی از نگرانی مواجه می شوند: احساس می کنند چون بارداری های اول و دوم آنها مطلوب و بدون مشکل بوده است، سومی با مشکلاتی مواجه می شود. بسیاری احساس می کنند برای دو بار پیاپی خوش شانس بوده اند، و این بار برای بار سوم به شانس خود لگد میزنند. اگر چنین احساسی دارید، ما را باور کنید، تنها نیستید. به خاطر داشته باشید امکان بروز مشکل در دوران بارداری سوم ذاتا بیشتر نیست، حتی اگر دو مورد قبلی به راحتی سپری شده باشد.زایمان طبیعی بعد از یک زایمان سزارین در صورتی که قبلا سزارین شده و مجددا باردار شده اید، شاید در فکر باشید که آیا این بار می توانید زایمان طبیعی داشته باشید یا اینکه به سزارین مجدد نیاز دارید. پاسخ تا اندازهای، به نوع سزارینی که در زیر ذکر شده بستگی می یابد برش عرضی در زیر شکم: اکثر سزارین ها از طریق یک برش عرضی در پایین شکم انجام می شود (در امتداد لگن در پایین ترین قسمت رحم؛ به ش كل الف ۴-۱۴.) خانم هایی که این نوع برش را دارند، معمولا می توانند در بارداری های بعدی، مادامی که عوامل مشکل زای دیگری نداشته باشند .

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد