حاملگی در زنان ورزشکار


حاملگی در زنان ورزشکار

حاملگی در زنان ورزشکار

 بسیاری از زنان ورزشکار برجسته که دوران حاملگی و زایمان های متعدد داشته اند،توسط . محققان مورد  بررسی قرار گرفته اند. این قهرمانان نسبت به غیر ورزشکارانبرتری هایی داشته اند، از جمله: درد کمر کمتر، مدت زایمان کوتاهتر و یا پارگی زایمان کمتر.همچنین تعداد بسیار اندکی از این زنان سزارین شده اند و یا زایمان با فورسپس داشته اند کورتاژ در این قبیل خانمها بسیار نادر بوده است.گفته میشود که آنچه برای یک زن معمولی محدودیت شمرده می شود، در مورد این خانمها هرگز وجود ناشته است به همین دلیل ، عده ای از بانوان دونده ماراتن تا قبل اززایمان نیز به فعالیت ادامه دادند و چند نفر از آن ها تا یک روز قبل از زایمان، پنج مایل می دویدند بانوان، به هنگام زایمان ناراحتی کمتری نسبت به خانم های دیگرگزارش کرده اند و حتی زایمان آنها سریع و بدون کمردرد است  سال هاست که تمرینات مناسب در خلال حاملگی مورد قبول همه قرار گرفته است و ما نیز آن به عنوان جزئی از روند لازم برای تولد فرزندی طبیعی مورد تاکید قرار گرفته است به این ترتیب ها، میدانیم که با انجام تمرینات، زایمان موضوع دیگری که اکثر بانوان راجع به آن نگران هستند، احتمال صدمه به خود و جنین در حین فعالیت های ورزشی است. فعالیت ها با توجه به اصول علمی و صحیح انجام شود، نه تنها ضرر ندارد، ځواهد بود. تحقیقات نشان میدهند که نوزاد در رحم با پوست ضخیم، عضلات و بافت های دیواره شکم و همچنین عضلات ضخیم رحم محفوظ است. شده است، جلوی ضرباتی را که در جریان عادی به ما وارد می شود، می کیرد. به این ترتیب، تا مادر دچار سقط و یا آسیب طبیعی و عادی افزایش می یابد.چنانچه در انجام فعالیت های ورزشی زیاده روی نشود جنین در هنگام فعالیت های ورزشی مادر، محافظت می شودواضح است که زن در حین بارداری نباید در ورزشی های تماسی شرکت کند؛ زیراضربه به طور مستقیم به شکم او وارد می شود. تمرینات مجاز در دوران بارداری را پزشک و متخصص توصیه می کند

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد