حدیث پیامبر اسلام در مورد شام خوردن


حدیث پیامبر اسلام در مورد شام خوردن
 شام را وا مگذارید هر چند به خوردن دانه خرمای خشکیده ای باشد من بر امت خویش از این بیم دارم که از واگذاردن شام پیری و درهم شکستگی به سراغشان بیاید چرا که شام مایه نیرومندی پیر وجوان است یکی از توصیه های مشترک دینی و طبی ترک وعده غذایی ناهار است .از نظر طب سنتی بهترین ححالت برای صرف وعده های غذایی خوردن صبحانه ای مقوی در ابتدای روز (حدود  دو ساعت بعد از طلوع افتاب )به منظور ذخیره انرژی کافی تا وعده غذایی شام و صرف شام هنگام غروب افتاب است . 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد