حفظ روابط سالم زناشویی در مبتلایان به ام اس 


حفظ روابط سالم زناشویی در مبتلایان به ام اس 

حفظ روابط سالم زناشویی در مبتلایان به ام اس 

  

زوجها معمولاً هنگام ادای سوگند ازدواج در کلیسا درک روشنی از عبارت «در خوشی و ناخوشی» ندارند. پس این از شانس شماست که از ابتدا یاد می گیرید چگونه رابطه ی زناشویی خود را با چالش های ناشی از اماس وفق دهیدهدف این است که بدون توجه به سیر بیماری اماس، بتوان به یک رابطه ی سالم و خشنود کننده ی دوطرفه ادامه داد.

اگر تاکنون درگیر روابط عاطفی زناشویی نشدهاید، احتمالا اکنون در حال و هوای یک قرار ملاقات هستید که خودش در غیاب علایم مربوط به اماس هم به اندازه یکافی چالش برانگیز است. در این صورت، سری به فصل ۱۴ بزنید تا در مطرح کردن .مسئلهی اماس شریک آینده تان، راهنمایی شوید

والدین با اعتماد به نفسی شدن

زمانی که ام اس  در جوانی نوبالغ تشخیص داده می شود، یکی از اولین پرسشهایی که مطرح میشود، در مورد بچهدار شدن است. دختران جوان میخواهند بدانند بارداری چه تأثیری بر ام اس آنها می گذارد و آیا ام اس  آسیبی به فرزندشان وارد میکند. مردان و زنان هر دو می پرسند که آیا با وجود اماس می توانند والدین خوبی .باشند یا نه؟

 مردان و زنان مبتلا به ام اس می توانند والدین فوقالعاده ای برای فرزندان سالم و خوشحالشان باشند. ما در مورد تصمیم گیری این افراد برای بچه دار شدن، نکته های مهمی داریم - از جمله دربارهی غیرقابل پیشبینی بودن روند بیماری، میزان منابع مالی در دسترس این افراد و میزان توانایی سیستم کمکرسان به آنها. همچنین چندین راهکار مختلف توصیه می کنیم که به تصمیم گیری درست زوج ها کمک میکند. او را اما مسئله فقط بچهدار شدن نیست، زیرا این مشکل در مدت کوتاهی حل می شود.  شیوه ی صحبت کردن با بچه ها در مورد ام اس ، نحوهی کنترل علایم اماس به طوری که در زمان بودن با قرار نداشته باشد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد