حقایقی درباره خرخر کردن و روش درمان آن!(قسمت چهارم)


حقایقی درباره خرخر کردن و روش درمان آن!(قسمت چهارم)

حقایقی درباره خرخر کردن و روش درمان آن!

خرخر کردن

روش دیگر جراحی یا خارج کردن قسمتی از بافت است که تولید صدا می کندبه کمک اشعه لیزر جراحان قادرند بخشی از بافت را از بین ببرند. دکتر پربیکن معتقد است که حدود ۸۵ درصد مردان با این شیوه معالجه و در ۱۳ درصد آنها بهبود مشاهده شده است. جراحی در دفتر پزشک انجام شده و فرد می تواند روز.بعد به محل کار خود برود.میزان شیوع : تقریباً نیمی از بزرگسالان گاهی خرخر می کنند تحقيق نشان داده است که ۱۹ درصد افراد در تمام سنین به این مشکل دچار هستند.عوامل مؤثر : عبارت است از وقفه تنفسی، خستگی، به پشت خوابیدن، مصرف الکل و قرص های خوابگروه سنی : مشکل فوق در هر سنی پیش می آید ولی اغلب بعد از سن60سالگی روی میدهد.جنسیت : مسئله خرخر در آقایان رایج تر و شدیدتر است و پزشکان دلیل آن را حجم بیشتر عضلات مردان در ناحیه گردن و حلق میدانند وزن مردها معمولا از زنان بیشتر و با فشار بیشتر بر مجاری هوا در ناحیه حلق روبرو هستند که بازماندن مجاری فوق را در طول خواب دشوارتر می کند.مراجعه : در موارد حاد می توان به متخصص امراض گوش وحلق و بینی،متخصص اعصاب، متخصص خواب و یا متخصص ریه مراجعه کرد.حقایقی درباره خر خر کردن و روش درمان آن! قسمت اولحقایقی درباره خر خر کردن و روش درمان آن! قسمت سومحقایقی درباره خر خر کردن و روش درمان آن! قسمت سوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد