حملات آسمی را با طب سنتی درمان کنید!!


حملات آسمی را با طب سنتی درمان کنید!!

حملات آسمی را با طب سنتی درمان کنید!!

حملات آسمی

عواملی که باعث تشدید و تجدید حملات آسم می شود عبارتند از: تغییرات درجه حرارت و رطوبت محیط زندگی، بخارها، گازهای شیمیایی، رنگ ها، بوی واکس ها، گازهای سمی، گرد و غبار و غیره. خستگی و ضعف شدید و کارهای طاقت فرسای باهیجان، تغییرات هورمونی داخلی، هیجانات و غم و غصه و برخوردهای روانی، برخورد آلرژن های مکرر با بدن. وجود کانون عفونی و عوامل ناشناخته دیگری هستند که همه این ها باعث تکرار علامت آسمی می گردند. پیدا کردن عامل اصلی آسم مشکل، لیکن عوامل زیر در پیدایش آن مؤثر است: آسمی که در زمان شیرخوارگی پیدا می شود بیشتر زمینه آلرژی غذایی دارد. تنگ نفس هایی که در سنین ۱۰ تا ۳۰ سالگی ظاهر می شود مربوط به استنشاق مواد آلرژی زا می باشد. حساسیت هایی که از ۴۵ سالگی به بالا دیده می شود بیشتر در اثر عارضه عفونی است که مربوط به آسم داخلی است، مع ذالک در هر سنی ممکن است عوامل مختلفی باعث تنگ نفس یا آسمی که در فصل بهار پیدا می شود بیشتر در اثر پولن گیاهان است. آسم های زمستانه اکثراً از عفونت سینوس ها، حلق و ریه ها می باشد. اگر به محض ورود در مکانی حمله آسم شروع شود مربوط به گرد و غبار، گازها، بخارها،پشم، پر، کرک و پوست حیوانات و نظایر آن است.عفونت دندان ها، سینوس ها لوزه ها، حلق و برونش ها همه عوامل بزرگی در پیدایش آسم داخلی هستند، کانون های عفونی خارج از دستگاه تنفس نیز گاهی ممکن است باعث بروز حملات آسمی شوند. درمان: حملات آسمی حداکثر به درمان با اپی نفرین جواب می دهند. لیکن اپی نفرین در فشار خونی ها و پرکاری تیروئید یا بیماری های قلبی بایستی با احتیاط به کار برده شود.امینوفیلین و افدرین توأم با فنوباربیتوریک ها خیلی مؤثر است آنتی هیستامین ها خیلی مؤثر نیستند، لیکن در کودکان شاید اثر بهتری را انجام دهند، توجه باید نمود که ترکیبات مرفین در آسم برونشی به کاربرده نشود زیرا خطرناک است.داروهای آرام بخش مؤثر است، مسکن ها غیر از مرفین مفید است و مصرف یک داروی خواب آور در شب بی اثر نیست.داروهای مسکن مربوطه را باید با احتیاط داد و نبایستی رفلکس سرفه را از کار انداخت. زیرا جمع شدن اخلاط در برونش ها به تنگ نفس میافزاید و بهتر است که از داروهای رقیق کننده و خلط آور استفاده شود.کدوئین به مقدار کم و ئیدارت ترپین نیز مؤثراست.کلر و پتاسیم به عنوان رقیق کننده خلط خیلی مؤثر و مفید است، بخور تنطور بنژون گاهیمؤثر واقع می شود. در آسم های مزمن تنفس با اکسیژن لازم است، خصوصاً اگر به مرحله سیانوز رسیده باشد داروهای متسمع کننده برونش ها به صورت ائیروسل (استنشاقی) در هنگام حملات حاد و سخت نافع است. معالجه و درمان این بیماری با داروهای گیاهی اثرات نیکوییداده است. زیرا داروهای انتخابی گیاهی همان خصایت داروهای شیمیایی فوق را دارا می باشند و در بعضی موارد اثر شایان توجه از معالجه با گیاهان دیده می شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد