حملات صرع ژنرالیزه ی ثانویه(صرع بزرگ)


حملات صرع ژنرالیزه ی ثانویه(صرع بزرگ)
حملات ژنراليزه ی ثانويهتعریف بیماری این نوع از حملات بر اثر انتشار اختلال عصبی به هر دو نیم کره ی مغز رخ میدهد. این انتشار ممکن است به حدی آهسته و تدریجی رخ دهد که بیمار نسبت به شروع حملات تشنجی صرع پیش آگاهی پیدا کند. در مواردی نیز ممکن است گسترش حملات آنقدر سریع اتفاق بیفتد که بیمار بدون هیچ پیش آگاهی و آمادگی قبلی دچار حمله و بیهوشی شود. هشداری که قبل از شروع تشنج و بیهوشی بیمار درک می کند را اصطلاحاً اورا مینامند.علایم حملات ژنراليزه ی ثانويه• سفت و منقبض شدن عضلات بدنعارضه ی انقباض شدید عضلانی ناشی از صرع را اصطلاحاً مرحله ی تونیک میگویند.
  • جیغ کشیدن
  •  سقوط بر روی زمین
  •  کبود شدن صورت
  •  حرکات ریتمیک پرشی در دستها و پاها (چیزی شبیه به رقص در حالت دراز کش)
ایجاد حرکات غیرارادی، منظم و پرشی در دستها و پاها را اصطلاحاً مرحله ی کلونیکمیگویند.
  • خروج صداهای نامفهوم شبیه به خرخر از حنجره
  • • سرازیر شدن کف از دهان
  •  گیرکردن زبان در بین دندانها (گاز گرفتن زبان)
  •  دفع بی اختیار ادرار
حمله ی ژنرالیزهای ثانویه معمولاً فقط چند دقیقه طول میکشد و بعد از پایان حمله بیمار غالباً گیج و منگ می باشد. درک درستی از محیط اطراف ندارد و خیلی زود به خواب می رود. اثرات و عوارض پس از حمله معمولاً بین چند دقیقه تا چند ساعت ادامه مییابد.این حمله را که اصطلاحاً به آن حمله ی صرع بزرگ یا گراندمال گفته میشود با عنوان حمله ی تونیک - کلونیاک نیز معرفی میکنند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد