قالب وردپرس درنا توس
حکایت اهل نظر به اطبا

حکایت اهل نظر به اطبا

حکایت اهل نظر به اطبا 

دیگر و علمای قدیم برای اطبا ذکر کرده است که ترجمه مفاد بعض انها را در اینجا می اوریم:

• هر که بخواهد طبیب دانشمندی گردد، باید از پندهای بقراط حکیم که در زمان خود برای اطبا گفته-پیروی کند. نخستین موعظه ان است که ستایش پروردگار و فرمانبرداری خداوند، عزوجل، را به جای ارید و پس از ان استادان خود را بزرگ دارید و در خدمت حق پدر و مادر خود احترام و نیکی می کنید و انان را در دارایی خود شریک می دانید، باید در حق استادان نیز چنین کنید. فرزندان استادان را نیز نسبت به خود برادر بدانید. مانع شوید که این علم شریف را فراگیرند. و شاگردان را به منزله فرزندان خود و معلمینتان بشمارید.  غذا و چه با دارو بکوشد و منظورش از درمان استفاده و پول پرستی نباشد و بیشتر اجر و ثواب مدنظر خویش دارد. هیچ گاه، داروی خطرناک به بیمار ندهد و وصف ان به بیمار نکند و مریض را به چنین داروها نه دلالت کند و نه از آن سخن راند.

• طبیب باید پاک و با کیشی و خداپرست و خوش زبان و نیکوروش باشد و از هر ناپاکی و پلیدی و گناه دوری جوید. خودی و بیگانه و نزدیکان و دوران دوری جوید. چرا که بسیاری از بیماران بیماری خود را از پدر و مادر و کسان خود مستور و مکتوم می دارند، ولی ان را به طبیب می گویند. پس، طبیب باید از خود بیمار در کتمان بیماری بیشتر دقت کند.

  • بر طبیب است که رحیم و پاک چشم و مهربان و خیر رسان و خوش زبان باشد و در درمان بیماران بخصوص مسکینان و فقرا – به جد بکوشد. در فکر سود و اجر از این دسته نبوده، بلکه اگر ممکن شود دارو را از کیسه خود بدانها بدهد و اگر این کار ممکن نگردد، به درمان آنها پرداخته و شب و روز به بالینشان حاضر گردد، زود تغییر و دگرگونی پیدا می کنند.
  •  برای طبیب شایسته نیست به خوشگذرانی و تنعم و لهو ولعاب مشغول گردد. باید پیوسته به مطالعه کتاب طبی و خواندن انها مشغول باشد و ملول نگردد، بلکه خود را مجبور کند که هر چه می خواند یاد گیرد؛ و آنچه را که به ان احتیاج است چه از جهت علمی و چه از جهت عملی در ذهن خود فراگیرد تا همیشه به مراجعه کتاب محتاج نباشد. بدین سبب که گاه اتفاق افتد که کتاب ها را افت رسد. در این صورت، به انچه در حفظ دارد رجوع کند. نیز، باید مطالب را در جوانی بیاموزد، بدلیل آنکه نگاهداری 
  • طالب علم طب باید پیوسته در خدمات استادان دانشمند و حکیمان حاذق به کارهای بیماران و احوال آنان پردازد تا از آنچه خوانده و یاد گرفته ( از عوارض و احوالی بیماران و نیکی و بدی فرجام بیماری ها) در مصاحبت و خدمت این استادان اگاه شود که اگر چنین کند، در این صناعت به مقامی بلند رسد. بنابراین، اگر کسی بخواهد طبیبی حاذق و فاضلی باشد، باید بدین دستورها رفتار کند و این پندها را در گوشی دارد و به صفات و اخلاقی که ذکر شد خوی گیرد و در عمل کردن به انها ستی نورزد و انها را کوچک نشمارد. اگر بدین رویه رفتار کرد، درمانش در بیماران مؤثر خواهد گشت و مردم به او اعتماد کرده و بـــدو خواهند گروید و او به دوستی و ذکر خیر انان نائل شده از قبل مردم منتفع خواهد گشت. و خداوند از همه داناتر است.

مطلب پیشنهادی

درد سیاتیک در بارداری

راه های بهبود درد سیاتیک در دوران بارداری

راه های بهبود درد سیاتیک در دوران بارداری   درد سیاتیک  بعضی از خانم ها …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *