خاصیت درمانی رنگ ها در انواع بیماری ها(قسمت دوم)


خاصیت درمانی رنگ ها در انواع بیماری ها(قسمت دوم)

خاصیت درمانی رنگ ها در انواع بیماری ها(قسمت دوم)

اصولأ چرا راه دور بروبه، همه ما معتقدیم که رنگ غذا در روحیه ما، در اشت های ما و حتی در هضم غذائی که میخوریم دخالت زیادی دارد، میخواهم اضافه کنم و بگویم حتی رنگ لباس ها (مقصود لباس فاخر نیست بلکه رنگ لباس های معمولی است که این ارتعاشات همان خواصی را تولید میکنند که در اشتها و هضم و جذب غذا مؤثر واقع می شوند، من باب مثال اثری که کدو تنبلی یا پرتغال و یا نارنگی هنگام دیدن یا خوردن در شخصی بوجود می آورد مسلماً غیر از احساسی است که تربچه یا گوجه فرنگی ایجاد میکند از ویتامینها و مواد معدنی آنها که بگذریم بلکه در رنگ آنها در چه شخصی؟ در شخصی که تمایل زیادی به رنگ قرمز دارد یا زرد و یا...

بعقیده متخصصان امر انتهای هر عصبی مربوط به ارتعاشات ویژه ای است که از رنگ های بخصوص به ارتعاش درمی آید و به بدن و به آن عصب و بالاخره به مغز انسان میرسد و همین رسیدن و برگشتن همین رنگ هاست که اثر درمانی را در شخصی بوجود می آورد استفاده یا سوءاستفاده خواهد شد یک مثال های خیلی واضح اشعه خورشید است که بطور کلی از مجموعه نور خورشید و یا از هرکدام رنگ های مختلف آن می توان استفاده های مختلفی کرد که بنام (رنگ درمانی) یا Colour Therapy هم معروف و شناخته شده است، که این یکی از بهترین شاهدهای مثا ل های استفاده از رنگها منازل هم ختم میشود که اشعه خورشید را می توان انعکاس رنگ یا Colour Reflection نامید که ممکن است یک نفر خیلی به این انعکاس نور خورشید حساس و یا بیزار از آن باشد و دیگری خواهان آن و برای او درمان بخش نیز باشد. روحیه در خلق وخوی در ابتلاء به بیماری یا درمان آن مؤثر میباشد بدون اینکه خود اشخاص  بدانند به چه دلیل بیمار یا درمان شده اند.

این موضوع انعکاسی نور بقدری پیشرفت کرد که Howard و Dorothy از متخصصان امر بر این عقیده اند که زندگی همان رنگ هاست و یا Colour your Life و بهمین جهت هم هست که رنگهای مختلف بخصوص رنگهای مختلف اشعه خورشید آگاهی و رضایت خاطر اشخاصی را هر کدام بنحوی بالا میبرند، آنان را آگاه و آماده میکنند که تا حدود زیادی در بهبود و سلامت اشخاص و در بوجود آوردن بیماری و قدرت توانائی آنان د خیالت تام داشته باشد.

(من باب یک مثال کوچک شاید اغلب خوانندگان گرامی مطلع هستند که در درمان آرتریتها، آرتروزها، روماتیسم ها و از این قبیل معمولا از اشعه ماوراء قرمز و گاهی مادون بنفش استفاده رضایت بخش میشود).

ترس از رنگ مو

هستند کسانی که برای خوش نما شدن موهای سرشان را رنگ میکنند، محققان و پژوهشگران انستیتوی ملی سرطان در انگلستان کاملاً بر این عقیده اند: خانم هائیکه موهای سرشان را با رنگ های مصنوعی رنگ میکنند ۵۰ درصد بیشتر از خانم هائیکه با رنگهای طبیعی رنگ میکنند استعداد ابتلا به سرطان غدد دارند. اینان (محققان) اضافه میکنند که رنگ های دائمی و ثابت بیش از رنگ های نیمه دائم مضر هستند. این پژوهشگران بخانم ها بخصوص توصیه میکنند که رنگ هایطبیعی بهترو سالمتر از سایر رنگها می باشند،  بخصوص اسم میبرند که رنگ طبیعی مثل حنا )Henna( رنگ است مخلوط با سایر رنگهای طبیعی مثلی قهوه، کاکائو، نمایند که هم موهایشان خوش رنگ می شود و هم استعداد به سرطان های مختلف از بین خواهد رفت.

خاصیت درمانی رنگ ها در انواع بیماری ها(قسمت اول)


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد