خانه خود را انباشته از شواهد عشق و محبت کنید!


خانه خود را انباشته از شواهد عشق و محبت کنید!

خانه خود را انباشته از شواهد عشق و محبت کنید!

شواهد بیولوژیک عشق

در مقابل نظریه های مختلف روانشناسی، جامعه شناسی (و حتی فلسفی) در زمینه عشق، یافته های بیولوژیک بیش از هر چیز دیگری ماهیت واقعی بودن عشق را گواهی میدهند. مطالعات تصویربرداری مغزی به روش های خاصی (از جمله fMRl) نشان داده اند که نه تنها مراکز جنسی و رمانتیک در مغز کاملاً متفاوت و متمایز هستند بلکه در هر یک از مراحل و اجزاء عشق، قسمت های مختلفی از مغز فعال می شوند. برای مثال در مراحل اولیه عشق (شیفتگی یا شیدایی) نواحی از نیمکره راست مغز در مجاور مراکز نیازهای اولیه بدن (تشنگی و گرسنگی) فعال شده و نقش مغز نقش ایفاء می کنند. برخلاف مراکز کنترل اعمال حیاتی بدن در مغز که فرد کنترل چندانی بر روی زیادی قابل کنترل بوده و وجود این سیستم نه برای بقا آدمی بلکه برای چرایی زندگی ضروری است. به نظر میرسد این مراکز و ساختار مغزی در طول ۲/۵ میلیون  سال و برای پاسخ به این پرسش بزرگ هستی، یعنی تنهایی مرتبط با هستی (existential loneliness) شکل گرفته و متکامل شده است.در بعضی خانه ها ، عكس دوستان، خانواده و افراد روحانی بر دیوارها نصب شده است. گاهی این عكس ها را عوض كنید و یا جا به جا كنید. ما در هر اتاق خانه مان علاوه بر كتاب های عالی، كارهای هنری دست ساخته بچه ها را در معرض دید داریم كه بر عشق تأكید می كنند. مطمئناً اگر خودم فرزندی نداشتم از دوستان و همسایگان خود می خواستم كه تعدادی از كارهای هنری اضافه فرزندان خود را به من بدهند. در بسیاری از خانواده ها تعدادی از آنها وجود دارد و هنگامی كه از بچه ها بخواهید تصویری برای شما نقاشی كنند، بسیاری از آنها با افتخارمی پذیرند. كارهای هنری بچه ها در سطح بسیار بالایی قرار دارد و یادآوری خوبی برای عشق و محبت است. به هر حال من نمی توانم خانه خودم را بدون آنها تصور كنم. علاوه بر آن دختران من علاقه دارند كه از باغچه گل بچینند و در گلدان بگذارند.برای انجام این روش راه خاصی وجود ندارد. این صرفاً یك طرز تفكر مطرح است. یك دفعه كه منطق آن و اثرات مثبت آن را درك كنید، مطمئن هستم كه آن را مغتنم می شمارید و رها نخواهید كرد. این عقیده ، سقوط و قهقرایی ندارد. از امروز خانه خود را از شواهد عشق و محبت لبریزتر نمایید. با چنین كاری، هرگاه پا به خانه می گذارید ، خوشحال می شوید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد