خربزه و طالبی یکی از بهترین میوه های تابستانی / قسمت دوم


خربزه  و طالبی یکی از بهترین میوه های تابستانی  / قسمت دوم

انواع خربزه

خربزه به دو دسته اصلی تقسیم می شود: گرمک و طالبی، خربزه.گرمک و طالبی هشت تا دوازده خط شیاری جدا از هم در سطح پوست آن دارد گوشت طالبی و گرمک قرمز نارنجی و یا کمی زرد مایل به سبز است و پر آب و لطیف و نرم و معطر است.ولی خربزه دارای شکل بیضی و پوست آن یک رنگ و گاهی دارای شیار است، گوشت آن سفت است و عطر آن مثل عطر طالبی و گرمک نیست و اغلب خربزه و برعکس طالبی و گرمک مدتی دوام دارد و تا چند ماه زمستان هم میمانددر برخی از شهرهای ایران خربزه هایی به عمل می آید که شیرین و  پر اب است ولی به قدری ترد است که وقتی آن را می چینند ترکیده است؛ وقتی صدای پای عابر و یا اسبی از کنار مزرعه خربزه می گذرد آن صدا این استہ خربزه ها را می ترکاند، برای حفظ آن از تأثیر صدا آن را زیر خاک میکنند که باز هم با کمترین صدایی می ترکد. خربزه را در آزمایشگاههای علمی تجزیه کرده اند دارای مواد زیر است:آب : ۹۵ درصد،مواد ازته :۰/۱۱درصد،املاح معدنی: ۳/۷۲ درصد،سلولز: ۰/۳۳ درصد،خاکستر: ۲۴/ ۰ درصدماده قندی خربزه بر حسب نوع آن فرق می کند و از ۱/۰۵ تا چند درصد آن است.مواد قندی خربزه را گرفته و خشک کرده اند یک چهارم آن قابلیت تبلور وسه چهارم آن قابلیت تبلور را ندارد.علاوه بر مواردی که در بالا شرح دادیم، خربزه دارای ویتامین C است.یکی از پزشکان چینی میگوید که از یک خربزهٔ چینی مقدار پنج ട . .استخراج کرده است C بیلی گرم ویتامین همچنین مقدار ویتامین A خربزه جالب بوده و بین چهارصد و چهل واحد   امریکایی  بوده استخربزه چه دارد و برای چه اشخاصی خوب است چون خربزه سرشار از آب است برای رفع عطش و تقویت اشتها مفید و مؤثر است. خربزه وقتی خوب نرسیده باشد و به اصطلاح کالک باشد بدهضم است، ولی اگر رسیده باشدیکی از بهترین میوههای تابستان است که باید همیشه پیش از غذا مصرف کرد.آب خربزهٔ رسیده عطش کسانی را که از گرمای خورشید ملتهب شده اند آرام کرده و اشتها را تقویت می کند.در ایران انواع و اقسام گرمک و طالبی و خربزه به عمل می آید که  بعضی از انواع ان در دنیا  بی نظیر است در امریکا به نوعی از خربزه شیرین و معطر نام خربزه ایرانی دادهاند و شاید اصل آن را از ایران برده و در آنجا کاشته اند. خربزه  و طالبی یکی از بهترین میوه های تابستانی  / قسمت اول

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد