خستگی را پیش بینی نکنید


خستگی را پیش بینی نکنید

خستگی را پیش بینی نکنید

 به تازگی با هواپیما از سانفرانسیسکو به شیکاگو می رفتم که شاهد گفتگوهایی بسیار احمقانه بودم. این گونه گفتگوها، از جمله بی شمار گفتگوهایی است که بسیاری به آن تن میدهند. بحث آن دودر این باره بود که فردا و هفته آینده چقدر خسته خواهند شد. به نظر می رسید آن دو میخواستند خودشان و طرف مقابل را متقاعد کنند که چقدر کارشان زیاد است؛ چند ساعت کار باید بکنند و چه فرصت کمی برای خوابیدن خواهند داشست.مطمئن نبودم که آیا آنها لافت و گزاف میزنند و بزرگنمایی میکنند یا از خستگی خودشان صحبت میکنند. هر دو به زبانی درصدد بودند بگویند که «معلوم است که فردا خسته خواهم بود»، «نمیدانم بقیه ایام هفته را چگونه خواهم گذراند». یا «امشب فقط سه چهار ساعت خواهم خوابید». اشکال بیان کردن خستگی در این است که خستگی را آشکارا تقویت میکند. فکرتان را به این نکته معطوف میکند که فقط چند ساعت می خوابید و چقدر خسته خواهید شد.و پس از آن، وقتی از خواب بیدار می شوید، به این فکر می کنید که چقدر کم در بستر خواب بوده اید. چه کسی میداند که چه اتفاقیمی افتد. اما گمان من این است که وقتی خستگی را پیشبینی می کنید، پیاپی به ذهنتان این پیام را مخابره می کنید که احساس خستگی خواهید کرد. علتش آن است که ذهن خود را این گونه برنامه ریزی کردهاید. به روشنی مشخص است که هر کسی نیاز به استراحت در حد متوسط دارد. من در جایی خوانده ام که بسیاری از ما به اندازه کافی نمی خوابیم. اگر خسته اید، بهترین کاری که می توانید بکنید این است که بیشتر بخوابید. اما در مواردی که این کار امکان پذیر نیست، به نظر من بدترین کار ممکن این است که پیشاپیش خود را متقاعد کنید که پس از این کم خوابی خسته و فرسوده خواهید بود. من به این نتیجه رسیده ام که بهترین کار این است که تا حدی که می توانم بخوابم. از آنجا که من برای ایراد سخنرانی مسافرت های زیادی دارم، گاه در نهایت سه تا چهار ساعت می خوابم و حتی در مواردی از این هم کمتر می خوابم اما متوجه شده ام که اگر این موضوع را فراموش کنم، به مراتب در همان مدت اندک خوابی که دارم، بیشترین استراحت را می کنم. من به محض آنکه بتوانم و فرصتی به دست بیاورم می خوابم یا چرتی میزنم و همه چیز به خوبی روبه راه می شود. یکی از کارهایی که هرگز نمی کنم این است که درباره کمبود خوابم با دیگران صحبت کنم. نتیجه ای که من گرفته ام این است که هرگاه این کار را کردهام، به شدت خستگی ام افزوده شده است. من به این نتیجه رسیده ام که عادت به پیش بینی کردن خستگی موجب می شود که صحبت های بسیاری از افراد به یکدیگر منتقل شود. . اگر شما هم این عادت را دارید، سعی کنید این گرایش را در خود از بین ببرید. اگر این کار را نکنید، احساس خستگی کمتری می کنید و در محیط کار کمتر به خودتان سخت می گیرید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد