خطرات احتمالی از کمردرد وضعیتی


خطرات احتمالی از کمردرد وضعیتی

خطرات احتمالی از کمردرد وضعیتی 

  این بیماری شامل گروه شایعی از حالات کمردرد میباشد که علت مشخصی برای آنها پیدا نشده است. در این بیماری علی رغم عدم وجود پاتولوژی خاص و مشخص بیمار دچار دردهای دایمی در کمر می باشد. این بیماری از شیوع قابل توجهی برخوردار میباشد. عقلت احتمالی این حالت را عدم عملکرد صحیح عضلات اطراف فقرات برائی جلوگیری از واردآمدن فشار به لیگمان های عمقی میدانند. این عدم عملکرد صحیح می تواند در زمینه چاقی، زایمان ... ایجاد شود. بیماران معمولاً خانم هایی هستند که بعد از زایمان دچار دردهای ناحیه لومبار و یا لومبوساکرال شده اند درد با فعالیت و حرکاتی مثل خم شدن بدتر می شود. در معاینه معمولاً به جز مختصری محدودیت حرکات ستون فقرات چیز دیگری وجود ندارد. گرافی نیز طبیعی است. برای تشخیص دادن این بیماری در ابتدا بیاید با انجام معاینات دقیق و استفاده از روش های پاراکلینیکی مناسب علل دیگر کمردرد را رد کنیم. سابقه کمردرد طولانی به همراه منفی بودن یافته های بالینی و پاراکلینیکی این تشخیص را مطرح می سازد. درد کمر در این بیماران طولانی مدت است اما معمولاً باعث ناتوانی شدید و قابل توجهی نمیشود، درد بیشتر از لحاظ روانی روی بیماران تاثیر منفی میگذارد. با توجه به این مساله و هم چنین با توجه به عدم وجود یک پاتولوژی، «اطمینان دادن» به بیمار مهمترین اصل درمانی است. در افراد جوان قدم بعدی در درمان استفاده از روش های فیزیوتراپی به منظور تقویت عضلات پاراسپاینال می باشد. حداقل مدت زمان انجام فیزیوتراپی در این بیماران ۲ ماه میباشد. در صورت عدم پاسخ قدم بعدی مانیپولاسیون مفاصل لومبارولومبوساکرال است۔ در صورت عدم پاسخ به این درمان نیز قدم بعدی استفاده از کرست های مخصوص جهت حمایت از فقرات کمری میباشد. در افراد مسن پاسخ به فیزیوتراپی و مانیپولاسیون قابل توجه نیست. بنابراین بعد از اطمینان بخشی به بیمار باید از کرست های مناسب استفاده شود. قدم آخر در درمان این بیماری استفاده از تزریقات موضعی کورتون و مسکن میباشد. تزریقات را می توان در موضع دردناک و یا در فضای کانال مهره ای تزریق کرد (تزریق اپی دورال)، پس به طور خلاصه درمان شامل دادن اطمینان بهبیمار، فیزیوتراپی، پوشیدن کرست های مناسب و گاهی تزریقات موضعی کورتون میباشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد