خطرات احتمالی در رابطه با هماتوری یا خون در ادرار


خطرات احتمالی در رابطه با هماتوری یا خون در ادرار

خطرات احتمالی در رابطه با هماتوری یا خون در ادرار

  هماتوری یک علامت هشداردهنده است و نباید مورد بی توجهی قرار گیرد. کارسینوم کلیه یا مثانه، سنگ و عفونت از جمله علل آن است. همراهی علایم تحریک مثانه با آن و این که Ll ادرار کردن دردناک است نه» حائز اهمیت است. در ابتدا باید هماتوری را از حالات دیگری که باعث ادرار قرمز رنگ می شود نظیر مصرف چغندر یا ملین های حاوی فنلا فتالئین افتراق داد مصرف رد امین B در مواد غذایی مختلف به ویژه  در بچه ها باعث ادرار قرمزرنگ می شود، که بیماری صبح دوشنبه نام دارد.هموگلوبینوری و میوگلوبینوری نیز میتواند این حالت را به وجود آورند.همراهی هماتوری با کولیک کلیوی، سنگ حالب را پیشنهاد می کند هرچند لخته ناشی از تومور کلیوی در حال خونریزی نیز می تواند آن را به وجود آورد. هماتوری همچنین در عفونت هایی مثل TB یا شیستوزومیاز مثانه نیز دیده میشود؛ در این حالت خونریزی معمولا انتهایی است. وقتی که یک تومور مثانه زخمی شود، عفونت و خونریزی می تواند روی آن سوار شود، پس شکایات سیستیت و هماتوری با تومور نیز می توانند همراه باشند.هماتوری بدون درد (Silent Hematuira) به عنوان نشانه ای از تومور مثانه یا کلیه درنظر گرفتن می شود مگر خلاف آن ثابت شود. معمولاً هماتوری در این حالت متناوب است، علل ناشایع دیگر این نوع هماتوری عبارتند از: سنگ کلیه شاخ گوزنی، کلیه پلی کیستیک، کیست کلیوی تنها، آنمی سلول داسی و هیدرونفروز، در گلومرولونفریت حاد نیز خونریزی بدون درد شایع است. در دونده ها یا کسانی که ورزش های دسته جمعی میکنند، پروتئینوری گذرا به همراه هماتوری آشکار یا میکروسکوپیک ممکن است دیده شود. زمان خونریزی نیز در تعیین محل خونریزی دارای اهمیت است: ۱ - هماتوری اولیه: در ضایعات پیشابراه قدامی همانند اورتریت، تنگی و استنوز مه آ در پسر بچه ها دیده می شود. ۲ - هماتوری انتهایی: در ضایعات خلفی گردن مثانه یا تریگون وجود دارد. از علل شایع آن اورتریت خلفی و پولیپ ها و تومورهای گردن مثانه می باشد. ۳- هماتوری سرتاسری: منشأ آن بالاتر از سطح مثانه است. همانند سنگ، تومور، TB و عفونت.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد