خطرات بارداری در سن بالا


خطرات بارداری در سن بالا

خطرات بارداری در سن بالا

 

- در حدود ۵۰ درصد از تمام زنان باردار یکی از آن موارد را دارند:

 سن بارداری بیش از ۲۵ سال باشد

نوزادی بسیار درشت در زایمان قبلی

 مرگ جنینی بدون دلیل قبلی

می شود، امواج صوتی را پخش می کند. امواج صوتی از جنین بازگردانده و به تصویری تبدیل می شود که روی مانیتور ظاهر می شود. می توانید تقریبا تمام ساختارهای بدن جنین را نیز ببینید، و می توانید مشاهده کنید که جنین به اطراف حرکت می کند و همه فعالیت های طبیعی خود را انجام میدهد - لگد زدن، تکان خوردن، و غیره. بهترین زمان برای دیدن آناتومی بچه، در حدود ۱۸ تا ۲۲ هفتگی است.

معاینه ی سونوگرافی آسیبی نمی رساند. پزشک شما یک ژل یا لوسیونی را روی شکم شما پخش می کند، و سپس مبدل را از روی ژل به اطراف حرکت می دهد .

لازم نیست مثانه پر باشد، زیرا مایع آمنیوتیکی که جنین را احاطه کرده است، مایع لازم را برای انتقال امواج صوتی برای ایجاد یک تصویر یا جزئیات واضح فراهم می کند. کیفیت تصویر، بنا بر میزان چربی مادری، بافت جوشگاهی، و وضعیت جنین تفاوت می یابد.سونوگرافی برای جنین مانند یک معاینهی عمومی است


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد