خطرات سیگار کشیدن ر ا جدی بگیرید…!


خطرات سیگار کشیدن ر ا جدی بگیرید…!

خطرات سیگار کشیدن ر ا جدی بگیرید...!

خطرات سیگار کشیدن

تنها کسی که طی ده سال گذشته روی قله کوه یا در سیاره دیگری زندگی کرده است احتمالاً از خطرهای استعمال دخانیات برای سلامتی (خود و دیگران) نا آگاه است. ما در اینجا در مورد کشیدن سیگار بحث می کنیم، کشیدن سیگار برگ و پیپ نیز همه این خطرها (و بیشتر) را دارد ولی کشیدن آنها کمتر رایج است، زیرا احتمالا افرادی که آنها را مصرف میکنند خود را هرچه بیشتر در طبقات پایین اجتماعی می یابند. اگر سیگار می کشید، میدانید که خطرناک است و دلیل نوشتن آشکار این نکته روی هر بسته سیگاری که می خرید چیزی جز این نیست که شما قادر به خواندن آن باشید (کاری که شما انجام نمی دهید)، شما کاملاً آگاهید که این عادت خطر ایجاد سرطان ریه (یک نفر از هر ده نفر سیگاری قهار)، التهاب مزمن برونش (آیا صبحها سرفه و خلط دارید؟)، و آمفیزم (آیا براحتی دچار تنگی نفس می شوید؟) را افزایش می دهد. همچنین میدانید که سیگار باعث رنگ گرفتن انگشتان و دندانهایتان می شود، موها و لباس شما را بدبو و هوای اتاق را آلوده میکند. چه وقت برای آخرین بار داخل حمامی که درست قبل از شما فردی در آنجا سیگار کشیده است، شده اید؟ شما در معرض خطر بیشتر بروز سرطانهای دهان، حلق، مری، مثانه، کلیه، لوزالمعده، .معده، و گردن رحم قرار خواهید گرفت در واقع ۳۰ درصد کلیه سرطانها در اثر سیگار کشیدن ایجاد میشود. خطر بروز بیماری عروق کرونری قلب در شما افزایش (۳۰ درصد) مییابد. اگر یک بسته یا بیشتر در روز سیگار می کشید دو و نیم برابر بیشتر از افراد غیرسیگاری در معرض این به بیماری و دو تا چهار برابر بیشتر در معرض مرگ ناگهانی در اثر بیماری قلب هستید. در واقع انجمن ریه امریکا تخمین زده است که تعداد مرگ های زودرس در اثر سیگار کشیدن در امریکا ۳۵۰ هزار نفر در سال است. این تعداد معادل از دست دادن سالانهٔ ۹۰۰ هواپیمای جت غول پیکر پر از مسافر است. این تعداد از مجموع مرگ ومیر ناشی از الکل، مواد مخدر، تصادفات خودروها، خودکشی، و آدم کشی بیشتر است. خطر بروز بیماری های عروقی ای مثل سکته مغزی (بیماری عروق مغز)، بیماریهای عروق محیطی ناشی از تصلب شرایین (پادرد، قانقاریا) و اتساع موضعی شریان آئورت در شما افزایش مییابد. احتمال بروز زخمهای معده و دوازدهه ناشی از ازدیاد اسید و آنزیم های معده در شما بیشتر می شود. مرگ و میر ناشی از زخم های دوازدهه در افراد سیگاری دو تا چهار برابر و بیشتر از غیرسیگاری هاست به عنوان یک سیگاری احتمال بروز حادثه برای شما دو برابر دیگران است. احتمال ترک محل کار به علت بیماری در مورد شما بیشتر است و به دلیل ناتوانی زود بازنشسته خواهید شد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد