خطرات مصرف شکر (قسمت دوم)


خطرات مصرف شکر (قسمت دوم)
از خوراکیهائی که زیاد شیرین هستند (وقتی گفته شد زیاد شیرین از لحاظ بهداشتی مقصود این است که شیرینی ان خوراکی در حدود ۳۰ درصد یا زیادتر باشد، تفاوتی نمی کند از هر قسم شیرینی طبیعی) مثل: عسل، میوههای خشک، زردالوی خشک، خرما، انجیر خشک، الو خشک، و بالاخره زیاد شیرین باصطلاح عرف یعنی گرم، چون قندشان زیادتر از مقدار ابشان است لهذا کالری زا یا گرم میباشند. اکنون که زیانهای فراوانی شیرینی زیاد را قبول فرمودید بنابراین شاید بی میلی نباشید شیرینی خوراکی هاتان را کم نمائید، بچه طریقه؟ باین طریقه: ۱- سعی بفرمائید بجای خوراکیهای شیرین شده خوراکیهای بدون شیرینی میل کنید (مقصود این است که شکر و شیرینی بان اضافه نکرده باشند) یا اینکه شیرینی انرا بحداقل رسانده باشید، باصطلاح کم شیرینی) که این را کم کالری هم می توان گفت که بسیار بهداشتی تر هم هست، بخصوصی اصرار میکنیم که سعی بفرمائید در نوشابه هاتان آنهمه شکر و قند و شیرینی اضافه نکنید مثلا در چای و قهوه صبحانه و شیر (ملاحظه فرموده اید که بعضی اشخاصی تا لب استکان چای قند میریزند، آخر چرا؟ مگر ضرر بعدی آنرا نمیدانند). این طریقه خوبی است برای کم کردن تدریجی شیرینی خوراکیها و اغذیه، البته در روزهای اولی برای اغلب اشخاص این عملی سخت است بنابراین می توانید در اوایل سه چهارم انچد میخواستید شکر یا قند میل کنید، اضافه نمائید و بعداکم کم و بتدریج از مقدار آن کم کنید، مسلم بدانید که عادت خواهید کرد، بجای ان شیرینی که اضافه نکردهاید می توانید از اب لیمو، و یا میوههای خشک بدون شیرینی استفاده کنید. لطفاً فراموش نفرمائید که اگر بتدریج این عمل را تکرار کنید حتما عادت خواهید کرد و بسیار بنفع شما خواهد بود هماز لحاظ مادی و هم از نقطه نظر معنوی، هم کمک به بهداشت و سلامتتان خواهد شد و هم پولی کمتری خرج خواهد گردید.۲- خواهش می کنم بخاطر بسپارید و هر کدام از شما خوانندگان گرامی هم به سه نفر دیگر بگوئید که چربی، شیرینی و نمک اضافی دشمن جسم و جان انسان است از چربی حیوانی، شیرینی و نمک اضافی تا می توانید دوری کنید. . مسلما این کالری اضافی برای اطفالی که در حالی رشد هستند و فعالیت و دوندگی و جست و خیز زیاد هم دارند لازم و ضروری است نه برای ارادتمند و جنابعالی که دوندگی، ورزشی، نرمش، پیادهروی نداریم، بهمین جهت هم با مصرف کردن چربی، شیرینی و نمک اضافی روز بروز چاقتر، افسرده تر و مبتلا به بیماریهای قلبی و عروقی می شویم. از چربی، شیرینی و نمک اضافی برحذر باشید تا سالم باشیدخطرات مصرف شکر (قسمت اول)

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد