خطرات نگاه به خورشیدگرفتگی چیست؟


خطرات نگاه به خورشیدگرفتگی چیست؟

خطرات نگاه به خورشیدگرفتگی چیست؟

یکی از شایعترین عوارض چشمی، «رتینوپاتی» شبکیه (صدمه شبکیه) در اثر نگاه به نور خورشید و یا هنگام کسوف است که این پدیده در افرادی که به نور خورشید خیره می شوند و نیز جوانان که دارای لنز شفاف کریستالین می باشند بیشتر ایجاد می گردد. ضایعه بینایی از درجات خفیف تا شدید متغیر است و ممکن است باعث کاهش بینایی نگردد و نیز امکان دارد برای همیشه بینایی از دست برود. در معاینات بالینی از بی علامتی تا سوراخ شدن لکه زرد متغیر است، دو عامل در شدت عارضه مؤثر است یکی مدت زمان خیر شده و دوم دفاع طبیعی عده زیادی از مردم با نگاه زیر چشمی و نگاه به اصطلاح دزدانه به کسوف نگاه گذرا می کنند که آسیبی نیز به چشم نمیرسد. از نکات قابل توجه اینکه:۱ - هیچ گاه خورشید را به وسیله دوربین دو چشمی نباید نگاه کرد.۲- همچنین از فیلم رادیولوژی و فیلم عکاسی و یا هر نوع فیلتری که آن را نمی شناسیم مانند عینک های آفتابی غیر استاندارد نباید نگاه کنیم. فیلترهای جوشکاری و با شماره ۱۴ و فیلتر فیلم مایلار با پوشش آلومینیوم جهت مشاهده مستقیم خورشید و برای کسوف ناکامل پیشنهاد شده است (نه ان دسته از فیلترهای معمولی رایج در بازار) به خاطر داشته باشید: فیلتر مورد استفاده باید کاملاً سالمباشد و روی آن آسیب و  وجود نداشته باشد.عوارض ناشی از نگاه کردن به خورشید یا کسوف ممکن است . ) سالها مخفی بماند. در زمان بروز بیماری از بیماریهای تحلیل رونده در لکه زرد که وابسته به سن میباشد غیر قابل تشخیص و افتراق است. اشعه ماوراء بنفش و نور آبی از سایر طیفهای نورانی خطرناک تر است. بچه ها نیز به علت دارا بودن عدسی چشم شفاف و انتقال اشعهماوراء بنفش در معرض خطر بیشتری میباشند لذا اولیا بایستی فرزندان خود را از نگاه کردن مستقیم به خورشید با کسوف بر حذر نما یند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد