خواص بابونه رسمی از منظر طب سنتی..


خواص بابونه رسمی از منظر طب سنتی..

خواص بابونه رسمی از منظر طب سنتی..

بابونه  رسمی

یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی بابونه رسمی است . بابونه رسمی  گیاهی است از خانواده ی  Compositae  تیره  فرعی  Radiae نام علمی آن Matricari می باشد نام های دیگر این گیاه در طب سنتی عبارت است از:بابونه»، «بابونه صغیر و  اقحوان صغیر و در بازار به نام های « کل بابونه» و «بابونه  رسمی» و در برخی کتب با نام بهار» معرفی شده است. به فرانسوی Matricaire camomille و Petiteو به انگیسی WiLD CHAMOMILE ،COMMON CHAMOMIL  و German chamomile گیاهی است از خانواده ی  Compositae  تیره  فرعی  Radiae نام علمی آن Matricari می باشد

ترکیبات شیمیایی

گل و عرق بابونه صغیر دارای اسانس روغنی فرار است و در ایناسانس در حدود ۳ درصد از نوعی گلیکوزید وجود دارد که خاصیت ضد اسپاسم و متوقف کردن اسپاسم دارد و اگر به مقدار زیادی خورده شود موجب فلج شدن عضلات نرم و صاف می شود. همچنین در اسانس بابونه وجود ماده  کامازولن، آپی ژنین، آلفا - هتروزید، سالیسیلیک اسید، بتاهتر وزید غیرمتبلور و مقداری ماده  آزولن خالص که عامل ضد ورماست، مشخص برگ دنده است

خواص بابونه رسمی

در هندو ستان از گل و عرق بابونه  رسمی به عنوان محرک ، رقیق  کننده، محلل ورم و تومور، بادشکن و در موارد ضعف های اساسی نظیر ضعف هاضمه، هیستری و همچنین برای تسکین تب های نو به ای استفاده می شود.در استعمال خارجی در موارد روماتیسم و همچنین برای از بین بردن نفخ و کولیک به کار میرود. خوردن آن سبب افزایش ترشحات عرق بابونه  صغیر از نظر طبیعت طبق نظر حکمای طب سنتی مانند بابونه کبیر خیلی گرم و خشک است و از نظر خواص معتقدند که تمام خواص بابونه  کبیر را دارد منتهی با قدرت کمتر و به همین دلیل مقدار خوراک آن دو برابر مقدار خوراک بابونه کبیر می باشد.از گل و عرق بابونه کبیر برای ضد عفونی کردن مخاط دهان و لثه ها پس از کشیدن دندان و در موارد جراحی های دهان استفاده می شود. همچنین از جوشانده گلهای آن برای شفاف و طلایی کردن رنگ موهای بور و برای بور کردن موهای بلوطی استفاده می شود.از گل و عرق آن در استعمال خارجی برای نرم کردن ورم های سفت استفاده می شود و برای شست و شو، ضدعفونی و التیام زخم بسیار مؤثر و مفید است. روغن بابونه  رسمی در گوش برای تسکین درد گوش بسیار نافع است و برای نرم کردن ورم های سخت نیز مفید می باشد. همچنین در استعمال خارجی برای رفع القوه، پیچیدگی عصب و ورم قسمت های پایینی بدن، مقعد و رکتوم و تسکین درد روماتیسم نیز مفید است. اگر چند قطره آن در بینی ریخته شود برای بی خوابی افراد پیر مؤثر است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد