خواص باورنکردنی از گیاه کنوپدیوم (گونه ای از کنوپدیوم)(Chenopodium album)


خواص باورنکردنی از گیاه کنوپدیوم (گونه ای از  کنوپدیوم)(Chenopodium album)

خواص باورنکردنی از گیاه کنوپدیوم (گونه ای از  کنوپدیوم)(Chenopodium album)

کنوپدیوم (گونه ای از  کنوپدیوم)(Chenopodium album)

اسامی عمومی: تاز ایاقی، عفیفه، رکب الجمل، کنوپدیوم سفید، بوژنزور، فساء القلاب. نامهای علمی دیگر: کند پدیوم آلیوم.Chenopodium album L1233 نام خانواده: خانوادهٔ اسفناج (Chenopodiaceae).نوع گیاه: بوته. قسمت مورد استفاده: کلیهٔ قسمتهای گیاه (مخصوصاً روغن فرار که از گلها و میوه ها به دست می آید.)مواد موثر داروئی: روغن فرار (اسکاریدول) مواد معدنی به خصوص نمکهای پتاسیم و آلبومینوئید و موادازت دار دیگر، موسیلاژ، ساپونین، آمینها، کاروتن، ویتامین C، الکالوئید و کنوپودین. خواص درمانی: این گیاه را به عنوان ضد کرم، ملین، مدر و آرام کننده مورد استفاده قرار می دهند. موارد استعمال در پزشکی سنتی ایران: پزشکان سنتی ایران و اطباء هندی آن را جهت ناراحتی های کبدی وبزرگ شدن طحال توصیه نموده اند، به طور کلی مصرف آن از نظر درمانی عمومیت ندارد و از آن بیشتر تغذیهاستفاده می شود. مقدار و دستور مصرف: مقدار 4- ۲ گرم روزی سه مرتبه به صورت دم کرده در یک فنجان . عوارض جانبی و سمیت: مقدار زیاد آن سمی است.موارد عدم استعمال: به علت سمی بودن نباید در دوران حاملگی و شیردهی مصرف شود.12222323

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد