خواص باور نکردنی از گیاه زیتون (Olea europaea; O. aucheria)


خواص باور نکردنی از گیاه زیتون (Olea europaea; O. aucheria)

خواص باور نکردنی از گیاه زیتون (Olea europaea; O. aucheria)

زیتون (Olea europaea; O. aucheria)

اسامی عمومی دیگر: زه دار، درخت زیتون.dsfsdgنامهای عمومی دیگر : (Olea europaea L.; O. aucheria) نام خانواده: خانوادهٔ زیتون (Oleaceae).نوع گیاه: درختچه.قسمت مورد استفاده: روغن میوه، میوه، برگ و پوست.مواد متشکله موثر: میوه، روغن و برگ: اولئوروپین، اوله استرول، اولئین، اوله استررانل، نیت، اولیونی، رزین.خواص درمانی: میوه و روغن زیتون را به عنوان مسهل، ملین، صفراآور و مغذی مورد استفاده قرار میدهند. برگ و پوست آن را به عنوان قابض، مقوی، مدر، تببر و پایین آورندهٔ فشار خون و ضد اسکلروز توصیه می نمایند.موارد استفاده در پزشکی سنتی ایران: دارو پزشکان گذشته زیتون را به عنوان مسهل و جهت تسکین درد أعضا و عرق النساء، رفع قولنج و پیچشdsfsdf دل و اخراج کرم معده و بیرون راندن سنگ کلیه و ادرار، رفع سرفه های خشک و مقوی قوه باه به کار بردهاند.مقدار و دستور مصرف: روغن زیتون به مقدار 40 - ۳۰ گرم به عنوان مسهل، برگ و پوست به مقدار ۸- 4گرم روزی سه بار به صورت دم کرده.عوارض جانبی و سمیت: نداردموارد عدم استعمال: ندارد. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد