خواص بی شمار دم گیلاس (Prunus avium L. ; Serasus avium)در طب سنتی


خواص بی شمار دم گیلاس (Prunus avium L. ; Serasus avium)در طب سنتی

خواص بی شمار دم گیلاس (Prunus avium L. ; Serasus avium)در طب سنتی

دم گیلاس (Prunus avium L. ; Serasus avium)

اسامی عمومی دیگر: گیلاس، آلوکک، سیاھلی، آلی کک، قراصبا، قراسیا، جراسیا۔ نامهای علمی دیگر : (Prunus avium L.; Serasus avium) 1223نام خانواده: خانوادهٔ گل سرخ (Rosaceae)نوع گیاه: درخت.قسمت مورد استفاده: دم گیلاس، میوه، مغزدانه. مواد متشکله موثر: دم گیلاس حاوی اسید سالسیلیک، نمکهای پتاسیم، فنلها و تانن میباشد. دانه گیلاس حاوی روغن ثابت، آمیگدالین، انولسین (آنزیم مرuiopکب) میباشد. خواص درمانی: دم گیلاس به عنوان مدر در بیماریهای مجاری ادرار و کم کردن اسیدهای صفراوی. میوهٔ گیلاس به عنوان مغذی و ملین. موارد استفاده در پزشکی سنتی ایران: دارو پزشکان سنتی جوشانده یا دم کردهٔ دم گیلاس را در نزله ها و برای افزایش ادرار جهت رفع سنگ کلیه و مثانه توصیه می نمودند. مقدار و دستور مصرف: دم گیلاس به مقدار4 - ۲ گرم روزی سه مرتبه به صورت جوشاندهٔ ملایم و یا دم کرده در یک فنجانعوارض جانبی و سمیت: ندارد. موارد عدم استعمال: ندارد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد