خواص بی شمار زعفران (Crocus stivus)در طب سنتی..


خواص بی شمار زعفران (Crocus stivus)در طب سنتی..

خواص بی شمار زعفران (Crocus stivus)در طب سنتی..

زعفران (Crocus stivus)

اسامی عمومی دیگر: تجوان، کیسر، رفون، کرکم.ghrdh نامهای علمی:(Crucus stivus L.)  نام خانواده: خانوادهٔ زنبق (Iridaceae) نوع گیاه: بوته. قسمت مورد استفاده: کلاله و خامه. مواد متشکله موثر: مواد رنگی، کروسین، پیکر و کروسین، لیکوپین، موم، موسیلاژ، قند، پروتئین، بلی کروئیت و روغن فرار. خواص درمانی: زعفران را به عنوان مقوی معده، محرک، ضد اسپاسم، .قاعده آور، محرک قوهٔ باه، مسکن اعصاب و مدار به کار برده اند موارد استفاده در پزشکی سنتی ایران: زعفران را به عنوان قاعده آور و مسکن اعصاب به کار برده و معتقد بوده اند که خوردن زعفران دید چشم را جلا داده و تیرگی چشم را برطرف می کند. افزون بر این برای آن خاصیت شهوت برانگیز و مدر قائل بوده اند. مقدار و دستور مصرف: گرد زعفران به مقدار ۱-۰/۲ گرم روزی سه مرتبه به صورت دم کرده. عوارض جانبی و سمیت: ندارد موارد عدم استعمال: ندارد.12233

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد