خواص جادویی خرما یا خرک/قسمت اول


خواص جادویی خرما یا خرک/قسمت اول

خواص جادویی خرما یا خرک

 عربی: رطب یا نخل یا تمر یا تلخ، یا بسر (قرابادین) یا غرف (اهالی نجدعربستانترکیبات خرما دارای ۲۹٪ ساکارز، ۵۰٪ گلوکز، آب، موسیلاژ، مواد آلبومینوئیدی و پکتیک است. بعلاوه ویتامین هایA    ۵۰ واحد)، نیسین (۲/۲ میلی گرم)، تیامین (۰/۰۹ میلیگرم) و املاح کلسیم (۵۹ میلی گرم) و فسفر (۱۳ میلیگرم)، سدیم (یک میلیگرم)، پتاسیم (۱۸ میلیگرم)، پروتئین (۲/۲ میلیگرم) و خاکستر (۱/۹٪ کل است) (۷ و ۸) دارد.شکل گیاهتنه درخت ۲ پایه (نر و ماده جدا)، تنه بدون انشعاب، با ظاهر استوانه ای، عاری از برگ، فقط قسمت انتهایی ساقه برگ های بزرگ با برگچه های شانه ای جلوه می کند. برگ درخت در آغاز پهنکی کامل دارد ولی به تدریج بر اثر پیدایش چین های متعدد بریدگی فراوان حاصل می شود. گل آن بصورت گل آذین بزرگ (به نام اسپادیس) در کناره برگ های انتهایی ظاهر می شود که گلهای فراوان بر روی انشعابات متعدد گل آذین دیده می شود (مجموعه آنها را نیز براکته بزرگی به نام اسپات که تدریجاً چوبی می شود). گل نر آن ۳ کاسبرگ، ۳ گلبرگ، اپرچم و گلهای ماده آن دارای پوششی به همان تعداد و مادگی ۳ بر چه ای اند. در هر برچه یک تخمک واژگون بوضع راست وجود دارد. میوه خوراکی است با یک قسمت سخت میانی به نام هسته ۲×۰/۲ که درون بر میوه نیست بلکه البومین شاخی دانه است. گلها در ۱۰ سالگی ظاهر میشود جز درختان پاجوش که در ۵- ۴سالگی ظاهر می شود.مراحل گل دادن:۱- طلع که بهار خرما است گرده بهار نر را تارونه گویند = کفری.۲- بلح که گلهای ماده تلقیح شده را گویند۳- خلال یا غوره خرما که هنوز سبز است = خرک .۶- بشر که غوره خرما زرد شده است. ۵- قسب که خرمای سنگ شکن سفت را گویند = قسبک.۶-رطب یا خرمای رسیده تازه را گویند که رطوبت آن زیاد است. ۷- تمر یا خرما رنگ گرفته رسیده آماده برای چیدن است دارای رنگ قهوه ایمحل و انواع\- نوع اصلی مشروح شر  در بالا بیشتر  در کرمان، بم، بلوچستان، اهواز، ابادان، قصرشیرین، خرمشهر، یزد و بعضی نواحی مرکزی پرورش مییابد.۲- نخلی بری )phoenix sylvestris(.. میوه اش دراز ۲  سانتیمتر، زرد نارنجی، طعم .قابض، بیشتر درهند۳- نخل پرپشت (NannorhopSiritchtleana)، دارای ساقه منشعب، میوه بیضی، محتوی یک دانه، برگ جوان آن اثر رفع اسهال دارد. در هند ، افغانستان، کرمان حومه، موریان و لار و بلوچستان بین خاش و ایرانشهر بین چابهار و تنگ سرخ بین چاه بهار و نیک شهر غرب سراوان بیرن جغدان و دارابان.۴- SerenOa Serratula، بیشتر در اتازونی فلوریدا و کارولینای جنوبی در آمریکا می رواید  .۵- نخله الزیت (ElaeiS guineensis) از جنس ElaeiS میوه اش به بزرگی گردو، محتوی پولپ روغنی قرمز رنگ، درون آن محتوی مغز روغنی داری به نام پالمیست است بیشتر در غرب آفریقا و کنگو می روید.۶-PhoeniXdaCy lifera، با تنه استوانه ای، ۹- ۶پرچم، میوه کروی، برگها پنجه ای، در بلوچستان، کاشان، یزد و سواحل مازندرانعوارضمولد سده جگر و سودا، محرق خون و سردرد آور است. باعث قلاع و رمـد (بیماری پوستی) و درد دنبلان . خونی که  از خرمای تازه باشد. بیم  زود گندیدنش و جود دارد بد است و به زیان صخره است. نوع کال آن سردرد آرد و بیش از حد سکته آرد و زیاد خوردن آن تب و لرز و از وی خون غلیظ خیزد و کسی را که جگر گرم باشد صداع و درد چشم و خناق بسیار باشد سخت زیان دارد و گوشت بن دندانها را تباه کند و اندر جگر و سپرز سده آردخواص جادویی خرما یا خرک/قسمت دوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد