خواص جالبی از گیاه بابونه زرد (Anthemistinctoria)که تاکنون نشنیده اید..!!


خواص جالبی از گیاه بابونه زرد (Anthemistinctoria)که تاکنون نشنیده اید..!!

خواص جالبی از گیاه بابونه زرد (Anthemistinctoria)که تاکنون نشنیده اید..!!

بابونه زرد (Anthemistinctoria)

اسامی عمومی دیگر: بابونه رنگ، گاوچشم، بابونج اصفر، غین الثور.dsvxfنامهای علمی دیگر :  (Anthemistinctoria) نام خانواده: خانوادهٔ کاسنی (Compositeae)نوع گیاه: بوته.قسمت مورد استفاده: سرشاخه های گلدار.مواد متشکله موثر: یک مادهٔ زرد، گزانتوفیل، کاروتن (به مقدار کم).vxdfvخواص درمانی: سرشاخه های گل دار به عنوان مقوی، ضداسپاسم و قاعده آور.موارد استفاده در پزشکی سنتی ایران: اطبای قدیم سرشاخه های گلدار آن را به عنوان اشتها آور و التیامدهندهی زخمها توصیه نموده اند.مقدار و دستور مصرف: مقدار 4- ۲ گرم به صورت دم کرده در یک فنجان. . عوارض جانبی و سمیت: ندارد. موارد عدم استعمال: ندارد. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد