خواص خاس (Ilex aquifolium)از منظر طب سنتی


خواص خاس (Ilex aquifolium)از منظر طب سنتی

خواص خاس (Ilex aquifolium)از منظر طب سنتی

خاس (Ilex aquifolium)

اسامی عمومی دیگر: خاش، نامهای علمی دیگر : (Ilex aquifolium) b نام خانواده: خانوادهٔ خاس (Agufoliaceae). نوع گیاه: درختچه.قسمت مورد استفاده: برگ و میوه.مواد متشکله موثر: ایلیمسین، تانن، صمغ، موم، اسیدها. خواص درمانی: برگ خاس را به عنوان مدر، ملین، تببر، میوهٔ آن را به عنوان مسهل، قی آور و ادرار آور به کار میبرند.nbk موارد استفاده در پزشکی سنتی ایران: پزشکان سنتی خاس را به عنوان مدر و مقوی به کار برده و به خصوص در تب های نوبه، تسکین سرفه، درمان التهاب برونش ها، خیز عمومی بدن و روماتیسم توصیه نموده اند. مقدار و دستور مصرف: مقدار ۱-۳ گرم روزی سه بار به صورت دم کرده در یک فنجان. عوارض جانبی و سمیت: ندارد. موارد عدم استعمال: ندارد. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد