خواص درمانی درخت تامول 


خواص درمانی درخت تامول 

خواص درمانی درخت تامول 

 

درمان سودا، جوش صورت، بثورات پوست

پانزده تا بیست گرم درخت تامول را در یک لیتر آب سرد بریزید و ظرف محتوی آن را روی آتش بگذارید تا بجوش آید و دوازده دقیقه بجوشد. بعد، را از روی آتش بردارید، نیمگرم که شد، آن را صاف کنید و نوار گاز را در آن خیسانید و روی جای زخم کمپرس کنید و بیست دقیقه حداقل آن را بگذارید و هرروز دوبار این کمپرس را تجدید کنید. اگر شیره و سقز درخت تامول را روی زخم سودا، جوش صورت، و بثور پوستی، بمالید، خیلی زود آن را بهبود میبخشد.

- درمان یبوست

صدوپنجاه تا دویست گرم سرشاخه های جوان درخت تامول را در یک لیتر آب سرد بریزید و ظرف محتوی آن را روی آتش بگذارید تا بجوش آید و بیست دقیقه بجوشد. سپس، آن را صاف کنید و با عسل شیرین سازید و بعد از هر وعده غذا یک فنجان از آن را بنوشید.

درمان اسهال عادی و اسهال خونی

سی گرم پوست درخت تامول را در یک لیتر آب سرد بریزید و ظرف محتوی آن را روی آتش بگذارید تا دوازده دقیقه بجوشد. بعد، آن را صاف کنید و با عسل شیرین سازید. و یک فنجان صباح ناشتا و یک فنجان بعدازظهر ، درست دو ساعت پس از ناهار بنوشید. اگر مبتلا به اسهال عادی و یا اسهال خونی بودید، درمان میشوید.

درمان رماتیسم و نقرس

پنجاه گرم برگهای درخت تامول را در یک لیتر آب بریزید و ظرف محتوی آن را روی آتش بگذارید، سه تا پنج دقیقه بجوشد. سپس، یک ربع ساعت بگذارید بماند تا ملول و نیمگرم شود. بعد، یک گرم بیکربنات دوسود را به آن اضافه کنید، با عسل شیرین سازید و تا خیلی گرم است بنوشید و به رختخواب بروید و روی خود را بپوشانید تا عرق کنید. چهار یا پنج فنجان از این جوشانده را در طی روز با فاصله نیم ساعت قبل از غذا و یا دو ساعت بعد از آن، بنوشید. رماتیسم و نقرس شما را معالجه خواهد کرد.

درمان بیماری مجاری ادرار

برای تمام کسانی که اختلالی در ادرار کردن دارند، توصیه میشود که جوشانده تامول را که طرز تهیه و مقدار مصرف آن را در درمان رماتیسم شرح دادیم مصرف کنند. مقدار مصرف آن در مورد بیماریهای مجاری ادرار سه فنجان در روز بین غذاهای اصلی است، که نتایج قطعی و مؤثری در درمان بیماریهایمجاری ادرار دارد. البته به شرط اینکه این درمان چندین هفته ادامه یابد. توجه داشته باشید که در تمام نسخه هایی که از تامول شرح دادیم،می توالید پوست ساقه های نورسته و جوان و برگهای درخت تامول را خشک و یا تازه مصرف کنید. اثر آن یکی است و فرقی ندارد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد