خواص طبی هزار چشم 


خواص طبی هزار چشم 

خواص طبی هزار چشم 

 معالجه اسم و برونشیت و سرما خوردگیپانصد گرم گلهای خشک هزار چشم را در مخلوطی از یک لیتر روغنزیتون و نیم لیتر شراب سفید بریزید و ظرف محتوی آن را توی ظرفی که دارای آب جوش بوده و روی آتش میجوشد (بن ماری) بگذارید و صبر کنید آنقدر بماند تا شراب سفید بخار شده و تمام شود. بعد ظرف را از روی آتش بردارید و بگذارید بماند تا سرد شود. سپس آن را صاف کنید و در شیشه های کوچکی که دارای دهانه تنگ میباشد بریزید و هر وقت احتیاج داشتید یکی از آنها را مصرف لمایید، زیرا باز کردن در آن خواص آن را ازبین میبرد و آن را خراب می کند.برای معالجه زخمهای سوختگیگاز پارچه ای را با آن خیس کنید و آن را روی زخم بگذارید و روی گاز هم پنبها بگذارید و ببندید.معالجه زخم معدهکسانی که زخم معده دارند برای آرام کردن درد آن بعد از هر غذای خود باید یک فنجان دمکردهٔ گل خشک هزار چشم را بنوشند.برای تهیه این دمکرده باید سی گرم گل خشک هزار چشم را در یک لیتر آب خیلی جوش دوازده دقیقه دم کنند، بعد آن را صاف کرده با عسل شیرین سازند و مصرف نمایند.معالجه قولنج و ورم روده و اسهالکسانی که دچار ورم روده هستند و یا گاه به گاه قولنج می کنند و یا دچار اسهال می شوند برای معالجه آن باید پانزده تاسی گرم گل خشک هزار چشم رادر یک لیتر آب خیلی جوش به مدت دوازده دقیقه دم کنند و بعد آن را صاف کرده و با عسل شیرین سازند و هر روز سه فنجان از آن را بنوشندمعالجه  اختلالات دستکاه هاضمه.دمکرده گل هزار چشم به همان ترتیب و مقداری که در مورد معالجه آسم شرح دادیم دوای شفابخشی برای عارضهٔ بلعیدن هوا (آئروفاژی)، ترشی معده، ثقل و سنگینی معده و دل درد استمعالجه خراشیدگی پوستروغن هزار چشم که طرز تهیه آن را در مورد معالجه زخم سوختگی ها شرح دادیم برای معالجه خراشیدگی پوست هم بسیار مؤثر و مفید است و خیلی زود زخم آن را التیام میبخشد.توجه کنیدمصرف زیادتر از اندازه ای که در اینجا تعیین شده است اثر شومی برروی دستگاه عصبی دارد. بنابراین باید از این مقدار تجاوز نکرد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد