خواص و کاربردزیره سیاه (قسمت دوم)


خواص و کاربردزیره سیاه (قسمت دوم)
اسانس زیره سیاه از طریق تقطیر زیره له شده با بخار آب گرفته می شودو تفاله زیره که پس از گرفتن اسانس آن باقی می ماند از نظر پروتئین خیلی غنی است و مصرف آن برای خوراک دام بخصوص دام های شیری خیلی ارزشمند است.معمولا اسانس زیره سیاهکه کاشته می شود از اسانس زیره وحشی و همچنین مخلوط با اسانس زیره سبز که کمی نامرغوبتر از اسانس زیره سیاه است .مخلوط می کنند. دیوسکوردیس ،حکیم و گیاه شناس معروف یونانی درقرن اول میلادی ،برای اولین بار اسانس زیره سیاه را به عنوان داروی تقویت کننده و تونیک برای تقویت دختران جوان ضعیف و رنگ پریده تجویز کرده است وامروز به عنوان داروی مفیدی در موارد متعددی مصرف دارد که ذکر خواهد شد. طبق بررسی های آزمایشگاهی در ترکیب شیمیایی زیره سیاه مواد زیر موجود است: ۴۵ درصد کاروون یافت می شود، به علاوه در اسانس زیره - ۴ ردصد اسانس روغنی فرار وجود دارد که در آن ۶۵ - در زیره سیاه ۵[G.I.M.P]. سیاه مخلوطی از کتون ،کاروون،یک ترپن و مقدار کمی کاروا کرول وجو دارد در بررسی های جدیدتری آمده است که درزیره سیاه که در لهستان کاشته شده در حدود ۱۰-۸ درصد اسانس وجود داشته  ۱۰ )درصددرصد خاکستر و است(اثر اقلیم خاص کاشت)و در ترکیب میوه گیاه به طور کلی در حدود ( ۷-۹)درصد مواد ازته پروتئینی مشخص شده و مقدار کاروون موجود در /۱۸-۳/ ۹۵ )درصد روغن چرب و ( ۲۱ /۹-۱۴/ اسانس و  اسانس آن ۵۸ در صد است معمولا در اسانس زیره سیاه کاروون یا کاروول مخلوط با کاروون وجود دارد.کاروون یک ستون ترپنیک است که فرمول خام آن می باشد ومنشا طعم خاص زیره است. خواص و کاربرد زیره سیاه در نشریات طب سنتی منتشره درمغرب زمین درباره خواص و کاربرد زیره سیاه در کشورهای خاور دور آمده است:تخم زیره سیاه بادشکن است.در شبه جزیره مالایا زیره سیاه یکی از ۹ گیاهی است که همه را با هم کوبیده و نرم کرده در یک جوشانده درفواصل به تدریج به زانو در دوران پس از وضع حمل می دهند. در اندونزی در ضهر مالی برگهای گیاه را با سیر مخلوط کرده و له نموده و روی پوست مبتلا به اکزما و ملتهب می اندازند خیلی مفید است. در هندوستام تخم زیره سیاه را به عنوان بادشکن،مقوی معده و برای افزایش ترشح شیر می خورند طب سنتی زیره سیاه یا زیره کرمانی یا کرویا از نظر طبیعی خیلی گرم و خشک است و یکی از بذور اربعه بادشکن(بذور حاره اربعه می باشد وبرای این کار تخم انیسون ،تخم زیره کرمانی ،تخم گشنیز ،تخم رازیانه را به نسبت مساوی مخلوط می کنند و ۲۰ گرم از این مخلوط را در ۱۰۰۰ گرم آب جوش دم می کنندو صاف کرده و بتدریج می آشامند.زیره برای تحریک معده و دفع بادها بسیار نافع است و خواص آن نفخ و گاز را تحلیل می برد و لطیف می سازد.قابض است.برای تنگی نفس و خفقان سرد و سک سکه نفخی مفید است ،معده را گرم می کند و مقوی آن است و آروغ ایجاد می کند و اشتها را تحریک می کندو مانع ترشح شدن غذا می شود و بادهای کلیه و مثانه را دفع می کند.مقوی بدن و جاق کننده است.کرم تنیا را دفع می کند و قاطع اسپرم است .اگر ۱۴ گرم آن با ۳۵ گرم روغن زیتون تا یک هفته خورده شود هبرای استسقا مفید است و ضرر نخواهد داشت.زیرا زیره به تنهایی برای اشخاص گرم مزاج مضر است.اگر در دم کرده آن بنشینند برای تسکین درد های رحم نافع است.مقدار خوراک زیره سیاه تا ۲۰ گرم است. زیره سیاه برای ریه مضر است و دراین صورت باید برای عسل و صعتر خورده شود.برای کلیه نیز مضر است و برای رفع عوارض آن باید از متیرا استفاده شود.ادامه خواص و کاربردزیره سیاه قسمت اول

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد