خواص پیاز عنصل (Urginea maritima)از منظر طب سنتی…


خواص پیاز عنصل (Urginea maritima)از منظر طب سنتی…

خواص پیاز عنصل (Urginea maritima)از منظر طب سنتی...

پیاز عنصل (Urginea maritima)

اسامی عمومی دیگر: سیل، عنصل، پیاز دریایی، بصل الفار، اسقیل، پیاز موش،n-hilنامهای علمی دیگر : (.Urginea maritima L) نام خانواده: خانوادهٔ سوستیان (Liliaceae)نوع گیاه: بوته.قسمت مورد استفاده: پیاز، سفید.مواد متشکله موثر: گلیکوزیدهای قلبی که شامل حداقل ۱۲ گلی کوزید قلبی می باشد که مهمترین آن سیلارن (A ) است که ۲/۳ تمام این گلیکوزیدها را تشکیل می دهد و به صورت کریستال استخراج میگردد. سیلارن A علاوه بر مواد فوق الذکر دارای مقدار کمی گلوکز، سیلارن A، سیلارنین، رامنوز، گلوکز و حدودn-b ۲ فلاونوئید مختلف، اینولین، موسیلاژ و اکسات کلسیم.خواص درمانی: پیاز عنصل علاوه بر داشتن خاصیت مقوی قلبی دارای اثر خلطآور و با مقدار زیاد دارایخاصیت قی آور می باشد. موارد استفاده در پزشکی سنتی ایران: به عقیدهٔ دارو پزشکان سنتی آب پیاز عنصل دید چشم را زیاد می کندو آن را جهت معالجهٔ صرع توصیه نموده، افزون بر این آن را جهت معالجهٔ طحال، آسم مزمن، سرفه، نقرس ومیگرن مفید دانسته اند. مقدار و دستور مصرف: مقدار ۱۰۰ میلی گرم از گرد پیاز خشک شده به صورت دم کرده. عوارض جانبی و سمیت: دارد.موارد عدم استعمال: دارد و مخصوصاً در دوران حاملگی و شیردهی نباید مصرف شود. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد