خواص گیاه بسباسه (میس) برای سلامت جسم….


خواص گیاه بسباسه (میس) برای سلامت جسم….

خواص گیاه بسباسه (میس) برای سلامت جسم....

بسباسه (میس)

در مورد خواص بسباسه ،حکمای طب سنتی معتقدند که بسباسه از نظر طبیعت گرم و خشک است و نیرویقابضه دارد.از نظرخواص معتقدند فرح آور است ،مقوی معده و کبد است و منعظ است،اسپرم را زیاد می کند .خصوصا در سرد مزاجان در هضم غذاکمک می کند دهان را خوشبو می نماید و باز کننده گرفتگی ها و انسدادعروق است .رطوبتها را خشک می کند و گازها و نفخرا تحلیل می برد .در مورد تکرر ادرار که در اثر رطوبت و بوردتحاصل می شود و درد معده و خونروی از سینه و زخم روده ها وخشک کردن رطوبتهای سینه و ریه و بند آوردناسهال کهنه و خوشبویی رحم نافع است. اگر مخلوط آن با عسل در حمام به پشتزن وضع حمل کرده مالیدهشود ،برای تسکین درد پشت زن نافع است و شیاف آن در مهبل قبل از نزدیکی برایحامله شدنکمک می نماید. معمولادر حال حاضر جوز بویا اعم از مغزش نات مگ و یا قسمت جدار دومی آن یعنی بسباسه در مغرب زمین بهعنوان ادویه و به مقدار محدود در غذا مصرف می شود و در بازار به طور وسیع فروش می رود و برای خوشبو کردنبه غذا های گوشتی و شیرینی جات زده می شود.مثلا برای تهیه یک پودینگ لیمو در حد( ۱۰۰ گرم) که با سهفنجان شیر و سه عدد گلابی پخته و سایر مواد درست می شود،در حدود نصف قاشق چایخوذری نات مگ کوبیدهمصرف می شود.خواص گیاه دارویی بسباسه در طب سنتی:داروی گیاهی خوش بو کننده دهان۱- آن را بخورید. نیروی قابضه دارد، فرح آور است، مقوی معده و باه می باشد، منعظ است و اسپرم را زیاد میکند، دهان را خوش بومی سازد، به هضم غذا کمک می کند، رطوبت هارا خشک می سازد، گازها و نفخ را تحلیل میبرد، تکرر ادرار که در اثر رطوبت و برودت حاصل میشود را درمان میکند، درد معده، خونروی از سینه و زخم رودهها را بهبود می بخشد، برای خشک کردن رطوبت های سینه و ریه و بند آوردن.اسهال کهنه مفید است، رحم را تقویت و خشنود میکندداروی گیاهی درد کمر۲- اگر مخلوط کوبیده ی آن با عسل در حمام به پشت زن وضع حمل کرده مالیده شود، برای تسکین درد پشت نافع است.۳- شیاف آن در مهبل قبل از نزدیکی برای حامله شدن کمک می کند.مضر کبد است و سردرد ایجاد می کند.4. طبع آن گرم و خشک است.5. مقوی باه است.6. خوشبوکننده دهان است.7. درمان کننده تکرر ادرار می‌باشد.8. ضد اسهال و خونریزی سینه می‌باشد.9. تقویت کننده عضلات رحم است.10. برای دفع بدبویی زیر بغل بسباسه را با برگ مورد مخلوط کرده به صورت ضماد زیر بغل بگذارند.درمان گیاهی ناباروری11. خانم‌هایی که به خاطر عفونت و ترشحات رحمی آبستن نمی‌شوند اگر هر روز بعد از پاک شدن با جوشانده بسباسه خود را بشویند مؤثر واقع می‌شود یا این که یک گرم زعفران و ۱۵ گرم بسباسه را نرم کوبیده سپس حدود یک گرم دم‌کرده میل شود و یا در حمام بر پشت زنان تازه زائیده بمالند چون درد زایمان را از بین می‌برد.12. برای تقویت نطفه مفید می‌باشد ۲ گرم بسباسه را در ۲۰۰ سی‌سی آب‌جوش دم‌کرده میل شود.13 بسباسه مقوی معده می‌باشد و به هضم غذا کمک می‌کند. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد