خواص گیاه حنظل (Citrullus colocynthis)از منظر طب سنتی


خواص گیاه حنظل (Citrullus colocynthis)از منظر طب سنتی

خواص گیاه حنظل (Citrullus colocynthis)از منظر طب سنتی

حنظل (Citrullus colocynthis)

اسامی عمومی دیگر: هندوانه ابوجهل، سیب تلخ، خیار تلخ، خربزه روباه، علقم، شرنگ.adfvgf نامهای علمی دیگر: سیترولوس کولوستتیس (.Citrullus colocynthis L) نام خانواده: خانواده کدو (Cucurbitaceae). نوع گیاه: بوته. قسمت مورد استفاده: میوه های خشک شده. مواد متشکله موثر: کولوسنتین، مواد رزینی، کولوسنتئین، پکتین و صمغ،sdfsdaf خواص درمانی: حنظل با دوز متوسط مسهل و مدر بوده و با دوز زیاد به عنوان قی آور به مصرف رسیده و با دوز کم دارای خاصیت خلط آور و محلل می باشد. موارد استفاده در پزشکی سنتی ایران: پزشکان سنتی میوهٔ این گیاه را به عنوان مسهل در موارد ضعف اعمال روده، علاج استسقاء، بیرون راندن بلغم و صفرا و در درمان درد پی و عرق النساء و نقرس توصیه نموده اند. مقدار و دستور مصرف: گرد میوهٔ خشک شده به مقدار ۰/۳۰-۰/۱۵ گرم در روز همراه با کمی قند و عسل، عوارض جانبی و سمیت: مقدار زیاد آن سمی است.موارد عدم استعمال: به علت سمی بودن نباید در دوران حاملگی و شیردهی مصرف شود. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد