خواص گیاه خردل سفید (Sinapis alba.Brassica alba)از منظر طب سنتی


خواص گیاه خردل سفید (Sinapis alba.Brassica alba)از منظر طب سنتی

خواص گیاه خردل سفید (Sinapis alba.Brassica alba)از منظر طب سنتی

خردل سفید (Sinapis alba:Brassica alba)

اسامی عمومی دیگر: خردل ابیض، کبر ابیض، حار.hk-nنام های علمی دیگر : (Brassica alba:Hock, Sinapis alba)  نام خانواده: خانوادهٔ شب بو(Gruciferae)نوع گیاه: بوته.قسمت مورد استفاده: دانهمواد متشکله موثر: سنالین، موسیلاژ، روغن ثابت، آنزیم میروزین، لستین، سیناپین، سولفوسيانيد و أملاح معدنی.bniخواص درمانی: محرک اعصاب، قی آور، مادر، بادشکن و ملین و در استعمال خارجی به شکل ضماد، مشمع و محلول مالیدنی به عنوان قرمز کننده و محرک، محرک دردهای روماتیسمی، دردهای مفصلی و غیره به کار میرود.موارد استعمال در پزشکی سنتی ایران: دانه خردل سفید را به عنوان مدر در رفع خیز عمومی بدن، تبهای نوبه، نزله های مزمن و رفع یبوستهای مزمن و برای تهیهٔ چاشنی اغذیه و در استعمال خارجی در دردهای روماتیسمی توصیه نموده اند.مقدار و دستور مصرف: به مقدار 4- ۲ گرم روزی سه بار به صورت خیسانده و به عنوان مسهل به مقدار ۱۵ گرم در یک فنجان.عوارض جانبی و سمیت: مقدار زیاد آن سمی می باشد.موارد عدم استعمال: خردل سفید را نباید در دوران حاملگی و شیردهی مصرف نمود. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد