خواص گیاه درمانی آدونیس در طب سنتی


خواص گیاه درمانی آدونیس در طب سنتی

گیاه آدونیس چیست ؟

مشخصات گیاه آدونیس 

 آدونیس یا آدونیس بهاره، گیاهی است از خانواده ی Ranunculaceae، چند ساله، کوچک، به ارتفاع در حدود یک وجب. برگهای آن سبز با بریدگی و تقسیمات زیاد و باریک و دراز گل آن درشت وزردرنگ منفرد که در بهار در انتهای ساقه ی گل دهنده ظاهر میشود. ساقه ی زیرزمینی آن نسبتاً ضخیم است. این گیاه مخصوص  مناطق کوهستانی مرتفع است و دارای چندگونه می باشد که از نظر دارویی بهترینآن  آدنیس بهاره است.

مواد موجود در گیاه آدونیس: ماده ی عامل آدونیدین - نوعی قند به نام آدونیت -

خواص درمانی گیاه آدونیس:

آب دم کرده ی آن را بنوشید. برای قلب مفید است و قلب را تقویت و تحریک میکند وبه عنوان داروی مدر  به کار می رود.گیاه آدونیس دارای گلی زرد رنگ است که  گل آدونیس نامیده می شود  

خواص گل آدونیس 

خواص درمانی گل آدونیس : آب دم کرده ی آن را بنوشید. ملین ومدر است، برای خرد کردن سنگ مثانه سفید می باشد

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد