خواص گیاه پودوفیل (Podophyllum peltatum)از منظر طب سنتی


خواص گیاه پودوفیل (Podophyllum peltatum)از منظر طب سنتی

خواص گیاه پودوفیل (Podophyllum peltatum)از منظر طب سنتی

پودوفیل (Podophyllum peltatum)

اسامی عمومی دیگر: کلمل نباتی، سیب آمریکایی، سیب هندی.fgdfgh  نامهای علمی دیگر:(Podophylum peltatum L.)نام خانواده: خانوادهٔ زرشک (erberidaceae).نوع گیاه: بوتهقسمت مورد استفاده: رزین، ریزوم.مواد متشکله موثر: رزین، پودوفیلوتوکسین، آلفاپلتاتین، بتا پلتاتین.خواص درمانی: رزین آن را به عنوان مسهل و ضد تومور و سوزاننده مورد استفاده قرار می دهند.موارد استفاده در پزشکی سنتی ایران: دارو پزشکان گذشته رزین پودوفیل را به عنوان مسهل، ملین و صفراآور توصیه می نمودند.hjمقدار و دستور مصرف: گرد ریشه و ریزوم پودوفیل به مقدار ۱ - ۰/۵ گرم.عوارض جانبی و سمیت: دوز زیاد آن سمی میباشد.موارد عدم استعمال: به علت سمی بودن نباید ۵در دوران حاملگی و شیردهی مصرف شود. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد