خواص گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius)از منظر طب سنتی…!!


خواص گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius)از منظر طب سنتی…!!

خواص گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius)از منظر طب سنتی...!!

گلرنگ (Carthamus tinctorius)

اسامی عمومی دیگر: کاشفه، کاجیره، باقرطعم، خسک دانه، عصفرا حریضں.dfgvfنامهای علمی دیگر : (Carthamustinctorius) نام خانواده: خانوادهٔ کاسنی (Compositae) نوع گیاه: بوتهقسمت مورد استفاده: گل، میوه و ریشه.xvxcمواد متشکله داروئی: دو نوع مادهٔ رنگی (قرمز و زرد) که مادهٔ قرمز را کارتامین (اسید کارتامیک) مینامند، آلبومین، موم، سلولز، سیلیکا و مواد معدنی، کارتامون، گلی کوزید چالگون، آنزیمهای منعقد کننده.خواص درمانی: گلرنگ را به عنوان معرق، مقوی، قاعده آور، مسهل و روغن میوه آن را به صورت موضعی در درمان روماتیسم و فلج به کار میبرند.موارد استعمال در پزشکی سنتی ایران: گلرنگ را به عنوان مسهل (دانه)، مدر (ریشه ها)، مقوی قوه باه، محلل و نیرو دهندهٔ سلسله اعصاب، خلط آور و قاعده آور و در درمان پروستات توصیه نموده اند.مقدار دستور مصرف: مقدار ۸-4 گرم روزی سه بار به صورت دم کرده در یک فنجان.عوارض جانبی و سمیت: ندارد .fghg موارد عدم استعمال: ندارد ولی مقدار زیاد آن را نباید در دوران حاملگی و شیردهی مصرف نمود. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد